Xanh màu ước mơ

Ảnh: Thanh Bạch
Ảnh: Thanh Bạch

Mặc dù giá mủ chẳng cao
Tinh thần lao động nơi nào cũng vui
87 năm chí chẳng lùi
Phát huy truyền thống, ngọt bùi có nhau
Đồng thuận, sẻ chia trước sau
Thủy chung vượt khó đổi màu xen canh
Cải thiện kinh tế trong ngành
Tăng gia sản xuất đất lành nở hoa
Thi đua nước rút gần xa
Cuối năm sản lượng vượt là tầm tay
Thủy chung son sắt từng ngày
Tình cây và đất dạn dày trước sau
Mồ hôi đổ xuống xanh màu
Cho hoa kết trái, làm giàu từ cây
Niềm vui hạnh phúc đong đầy
Công em – người thợ dựng xây tập đoàn.

Thợ Cạo