Bổ sung yêu cầu xét chọn gia đình tiêu biểu truyền thống công nhân cao su

 Ngày 4/8, VRG đã có thông báo số 2320/CSVN – TĐTTVT về việc hướng dẫn xét chọn và tuyên dương “Gia đình tiêu biểu truyền thống công nhân cao su”.

Nội dung tiêu chuẩn xét chọn vẫn căn cứ theo bốn tiêu chuẩn đã đề ra. Để các đơn vị thuận tiện trong việc tuyển chọn gia đình tiêu biểu gửi danh sách về Tập đoàn, Ban TĐTTVT hướng dẫn bổ sung một số yêu cầu.

Theo đó, Tập đoàn chỉ tuyên dương các gia đình có các thế hệ cán bộ công nhân đã gắn bó cuộc đời vì sự nghiệp cao su. Nghĩa là thời gian công tác trong ngành mang tính lâu dài – trên 20 năm. Ưu tiên cho các gia đình công nhân làm đến tuổi nghỉ hưu. Ưu tiên cho gia đình có đời thứ nhất làm công nhân công tra từ thời Tây (có thể dưới 20 năm). Với công nhân cao su trước 1975, nếu thời gian làm chưa đến 20 năm do bị bắt bớ giam cầm hoặc hy sinh vì tham gia hoạt động cách mạng khi còn đang làm công nhân thì vẫn được xét. Ưu tiên cho gia đình có bốn đời.

Ngoài ra nếu trong gia đình có mấy anh chị em ruột cùng đủ tiêu chuẩn xét chọn thì chỉ để một người tiêu biểu đại diện đăng ký. Nếu anh chị em họ thì mỗi dòng họ bên nội hoặc bên ngoại chỉ chọn một người đại diện đăng ký (Giấy chứng nhận gia đình truyền thống sẽ ghi tên cụ ông, cụ bà cùng các thành viên con và cháu).

Các trường hợp đủ tiêu chuẩn xét chọn ba đời, nhưng người đăng ký đời thứ ba nay đã nghỉ hưu, hoặc đã tự xin chấm dứt hợp đồng để hưởng trợ cấp thì Tập đoàn không xét tuyên dương.

Quỳnh Mai