Gắn bó

Ảnh: Tùng Châu
Ảnh: Tùng Châu

Bên đội của Tư Mủ thấy có nhiều anh chị em công nhân năm trước xin nghỉ giờ quay trở lại làm hả?

– Đúng rồi. Họ nghỉ đi làm công nhân khu công nghiệp, không biết có phải vất vả hơn cạo mủ cao su hay thấy giá mủ đỡ hơn trước nên xin trở lại làm đó.
– Chuyện người ta mình không biết thế nào nhưng tui thấy dù làm công nhân xí nghiệp có sướng, lương có cao, được nhiều cái nhưng vẫn thiếu một cái quan trọng chỉ ngành cao su mới có.
– Gì vậy ông?
– Đó là tình nghĩa, là sự gắn bó.

Hai Cạo

Tiền gì?

Ông A:
– Ai cũng thích có tiền lương, tiền thưởng, tiền Tết… Riêng có thứ “tiền” mà chị em nào cũng ngán đến tận cổ. Ông có biết đó là “tiền” gì không?
Ông B cười :
-Tiền chợ, tiền nợ chứ gì?
– Không phải những thứ ấy!
– Thế đó là tiền gì?
– Ờ…ờ, đó là rối loạn tiền…đình đó mà!

Nguyễn Thị Minh Hiền

Vắt óc

Ông nọ từ trong một tòa báo đi ra, rưng rưng nước mắt. Một người thấy vậy liền hỏi:
– Bác vào tòa báo nhờ giải quyết việc gì oan ức nên mới khóc phải không?
– Không, tôi vào lĩnh nhuận bút.
– Thế tại sao bác lại khóc?
– Tôi vắt óc nghĩ mãi mới được một câu chuyện, thế mà tiền nhuận bút quá ít nên tôi khóc.
– Thế bác viết truyện gì?
– Truyện cười.

Mủ Dây