Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam vô địch môn bóng đá nam tại Hội thao Khu vực II

Môn bóng đá nam 11 người:
HVC: Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam
HCB: Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh
HCĐ: Công ty TNHH MTV Cao su Ea Hleo
Đội đạt giải phong cách: Công ty TNHH MTV Cao su Ea Hleo
Thủ môn xuất sắc nhất: Bùi Đình Cẩn ( Đơn vị Chư Păh)
Môn bóng đá nam 5 người
HCV: Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam
HCB: Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông
HCĐ: Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang
KK: Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh
Đội đạt giải phong cách: Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang
Vua phá lưới: Hồ Công Học ( đơn vị Chư Prông) và Liêu (đơn vị Mang Yang) cùng ghi được 11 bàn
Thủ môn xuất sắc: Nguyễn Hồng Kiên (đơn vị Chư Păh)
Viết Lãm (tổng hợp).