hội thao khu vực II

Ngày hội của người lao động

CSVN – Từ ngày 16 – 19/8 hơn 530 VĐV là  NLĐ thuộc 22 đơn vị khu vực Tây Nguyên, Duyên hải miền Trung đã hội tụ tại Tp. Kon Tum, cùng nhau tranh tài

Hội thao trung thực

Kính tặng Hội thao CNVC – LĐ Tập đoàn Công nghiệp Cao su năm 2022-Khu vực II Hội thao vừa khép lại rồi  Dư âm tốt đẹp, tặng lời thơ hay  Kon Tum giang rộng

Hội thao trung thực

Kính tặng Hội thao CNVC – LĐ Tập đoàn Công nghiệp Cao su năm 2022-Khu vực II Hội thao vừa khép lại rồi  Dư âm

Hội thao trung thực

Kính tặng Hội thao CNVC – LĐ Tập đoàn Công nghiệp Cao su năm 2022-Khu vực II Hội thao vừa