San sẻ nghĩa tình

 

Ảnh: Phú Vinh
Ảnh: Phú Vinh

Lũ về…đá nuốt đường đi 

Cây trôi nước xoáy nhà thì tan hoang

Có bao nhiêu bản, nhiêu làng

Cô lập vùng lũ chiếu màn trời mưa

Tin dồn dập, hình ảnh đưa

Trắng trời Tây Bắc, Sìn Hồ mênh mông

 Mắt ai những ngóng cùng trông

Mưa tan, lũ rút đường thông về làng

Cứu trợ vượt núi băng ngàn

Về vùng tâm lũ tiền hàng chuyển đi

Gian nan nào có sá gì

Cao su về bản, thầm thì lá reo

Vượt gian khó, xua đói nghèo

Khơi dòng nhựa trắng trèo đèo ta qua

Nắng ấm, niềm vui chan hòa

Miền xuôi miền ngược nở hoa ân tình

Một miếng khi đói cho mình

Bên nhau san sẻ nghĩa tình sắc son.

                   NHÂN VĂN

         (Cao su Điện Biên)