Mừng ngày Quốc khánh

Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập.
Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập.

Mừng ngày Quốc khánh Việt Nam
Mùa thu năm bốn mươi lăm rực cờ
Bản Tuyên ngôn được Bác Hồ
Thay mặt Chính phủ đọc to, rõ ràng
Ai cũng sung sướng hân hoan
Khi đất nước mở sang trang sử vàng
Chiến công rực rỡ, huy hoàng
Bản hùng ca vẫn ngân vang đến giờ
Vượt bao “gió lớn, mưa to”
Để dành độc lập, tự do hòa bình
Kẻ nào lấn chiếm nước mình
Chúng ta phải quyết đồng tình đấu tranh
Vừa quyết giữ bầu trời xanh
Biên cương Tổ quốc ngày càng vững chắc
Vừa quyết xây dựng Nam Bắc
Ngày càng giàu mạnh, hạnh phúc, huy hoàng
Cao su xanh tốt bạt ngàn
Mừng ngày Quốc khánh lại càng thêm vui.

Nguyễn Thị Minh Hiền