Tổ chức “Hội thi tìm hiểu 85 năm truyền thống ngành cao su VN”

Căn cứ kế hoạch Liên tịch số 997 KHLT – CSVN & CĐCS ngày 14/4/2014 về việc Tổ chức “Hội thi tìm hiểu 85 năm truyền thống ngành cao su VN” (28/10/1929 – 28/10/2014) Ban CTTN VRG vừa kêu gọi ĐVTN tại các đơn vị trong toàn ngành tích cực tham gia “Hội thi tìm hiểu 85 năm truyền thống ngành cao su VN”. Thông báo nêu rõ, Hội thi nhằm mục đích tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong CBCNVC-LĐ nói chung và cán bộ, ĐVTN toàn VRG nói riêng về truyền thống vẻ vang của ngành cao su VN qua 2 cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước trong sự nghiệp đổi mới.

Logo chính thức Hội thi tìm hiểu 85 năm truyền thống ngành cao su VN
Logo chính thức Hội thi tìm hiểu 85 năm truyền thống ngành cao su VN

Ban CTTN đề nghị ĐTN chủ động tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo đơn vị và phối hợp với BCH Công đoàn triển khai thực hiện tại đơn vị và đăng ký tham gia Hội thi cấp Tập đoàn để Hội thi đạt kết quả cao nhất.

Được biết, “Hội thi tìm hiểu 85 năm truyền thống ngành cao su VN” có hai phần thi, trong đó, VRG giao Ban CTTN làm đầu mối đối với phần thi trực tiếp trên sân khấu. Tạp chí Cao su làm đầu mối liên lạc phần thi viết. (Kế hoạch, nội dung, thể lệ “Hội thi tìm hiểu 85 năm truyền thống ngành cao su VN”, bạn đọc xem ở trang 28-29 số báo 410).

P.V