Cạo D4 trên toàn bộ diện tích mở cạo 2014 và 2015

CSVNO – Theo văn bản của TGĐ VRG Trần Ngọc Thuận ký ngày 9/3 gửi các đơn vị thành viên, lãnh đạo VRG  yêu cầu các đơn vị thành viên triển khai chế độ cạo với nhịp độ D4 trên toàn bộ diện tích mở cạo năm 2014 và mở mới 2015.

>> Tiết kiệm 25% lao động khi cạo chế độ D4

Áp dụng cạo D4 cho vườn cây mở mới nhằm tăng hiệu quả cho những năm tiếp theo. Ảnh: Tùng Châu
Áp dụng cạo D4 cho vườn cây mở mới nhằm tăng hiệu quả cho những năm tiếp theo. Ảnh: Tùng Châu

Ngoài ra, cũng chuyển chế độ cạo với nhịp độ D4 cho các diện tích chuyển mặt cạo từ BO1 sang BO2 (năm cạo thứ 5-6 nhóm I) và các diện tích chuyển cạo úp HO1 (nhóm II).

Bên cạnh đó cần chủ động linh hoạt chuyển sang chế độ cạo D4 đối với các diện tích đang khai thác thuộc nhóm I (tuổi cạo từ năm 1-10) do yếu tố lao động và giảm giá thành.

Áp dụng kích thích mủ với nhịp độ cạo D4 bằng cách tăng số lần sử dụng thuốc kích thích ET 2,5%/năm (tăng 1-2 lần) so với nhịp độ cạo D3 (theo điều 116 – QTKT 2012). Cụ thể năm cạo 1: ET 2,5% Pa 4/y; Năm cạo 2-5: ET 2,5% Pa 5-6/y; Năm cạo 6: ET 2,5% Pa 6-7/y (chuyển miệng BO 2); Năm cạo 7-10: ET 2,5% Pa 5-7/y; Năm cạo 11-18: Miệng ngửa: ET 2,5% Pa 5/y (chuyển HO1), Miệng úp: ET 2,5% La 8/y.

Theo VRG, việc triển khai chế độ cạo với nhịp độ D4 trong công tác quản lý khai thác để đạt hiệu quả trên vườn cây kinh doanh từ năm 2015 trở đi.

N.K