Cao su Bà Rịa: Chú trọng khen thưởng cá nhân trực tiếp sản xuất

CSVNO – “Trong lúc khó khăn cần đẩy mạnh phong trào thi đua, lấy công tác thi đua làm động lực xây dựng và phát triển đơn vị”, Phó TGĐ VRG Nguyễn Văn Tân nhấn mạnh tại Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV (2015 – 2020) của Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa, tổ chức ngày 14/4.
Phó TGĐ VRG Nguyễn Văn Tân trao bằng khen Tập đoàn cho đại diện tập thể xuất sắc
Phó TGĐ VRG Nguyễn Văn Tân trao bằng khen Tập đoàn cho đại diện tập thể xuất sắc

Ông Tân đánh giá, phong trào thi đua tại Cao su Bà Rịa được tổ chức Đảng, chính quyền và các đoàn thể thực hiện sâu rộng và hiệu quả trong 5 năm qua (2010 – 2015). Điển hình như phong trào thi đua lao động giỏi, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật gắn với năng suất, chất lượng cao; phong trào luyện tay nghề thi thợ giỏi; phong trào thực hành tiết kiệm hạ giá thành sản phẩm….

“Trong điều kiện khó khăn hiện nay, công ty cần tiếp tục phát động các phong trào thi đua sát thực và hiệu quả hơn nữa. Lấy thi đua làm đòn bẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội. Trong lúc khó khăn, để đảm bảo tiền lương, giữ chân công nhân, phải  giữ vững năng suất, sản lượng cao bằng phong trào thi đua”, ông Tân chỉ đạo.

Ông Võ Hữu Hiệp – Phó TGĐ Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa báo cáo tại Hội nghị
Ông Võ Hữu Hiệp – Phó TGĐ Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa báo cáo tại Hội nghị

Theo ông Võ Hữu Hiệp – Phó TGĐ công ty, thông qua các phong trào thi đua được phát động hàng năm, nhiều tập thể và cá nhân đã lập thành tích xuất sắc, được Nhà nước, Chính phủ và Bộ ngành tặng Huân chương, bằng khen, cờ thi đua. Riêng cấp công ty, hàng năm có 218 lượt tập thể và 9.156 lượt cá nhân đạt lao động tiên tiến; 747 lượt cá nhân chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

“Thi đua và khen thưởng luôn song hành, công ty xem đây là biện pháp động viên tích cực. Chúng tôi khen thưởng kịp thời các hoạt động có hiệu quả, cả đột xuất và thường xuyên. Khi khen thưởng, chú trọng đến tập thể nhỏ, cá nhân trực tiếp sản xuất ở cơ sở. Vì đây là đầu mối quyết định để đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao”, ông Hiệp chia sẻ.

Tại Hội nghị có 13 tập thể và 22 cá nhân xuất sắc nhận bằng khen Tập đoàn. Trong ảnh: Bà Lê Thị Hải Yến – Phó Ban thi đua khen thưởng VRG trao bằng khen cho các cá nhân
Tại Hội nghị có 13 tập thể và 22 cá nhân xuất sắc nhận bằng khen Tập đoàn. Trong ảnh: Bà Nguyễn Thị Hải Yến – Phó Ban Thi đua Tuyên truyền Văn thể VRG trao bằng khen cho các cá nhân

Giai đoạn 2010 – 2015, Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa khai thác được 28.974 tấn mủ, vượt 3.374 tấn, đạt 113% kế hoạch. Nổi bật trong phong trào thi đua vượt sản lượng có tập thể NT Xà Bang; NT Bình Ba; Đội II NT Cù Bị… Cá nhân, tiêu biểu có công nhân Phan Văn Phương, Nguyễn Phương Nhân, Nguyễn Khắc Chung (NT Bình Ba); Lê Văn Kiển (NT Cù Bị); Nguyễn Phi Dũng, Nguyễn Thị Thủy, Trương Thường (NT Xà Bang), hàng năm vượt sản lượng từ 10 đến 20%, đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở nhiều năm liền.

Tin, ảnh: Phan Thắng