Đảng bộ VRG quán triệt và triển khai các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

CSVNO – Ngày 23/11, tại điểm cầu kết nối Văn phòng VRG (177 Hai Bà Trưng, P6, Q.3, Tp.HCM), các Đảng viên trực thuộc Đảng bộ VRG đã nghiêm túc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng.
Lãnh đạo VRG tham dự học tập các nội dung Hội nghị TW 8 khóa XII của Đảng
Lãnh đạo VRG tham dự học tập các nội dung Hội nghị TW 8 khóa XII của Đảng

Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu chính tại Hà Nội và 74 điểm cầu trong cả nước.

Tại điểm cầu kết nối Văn phòng VRG, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên BCH Đảng bộ VRG; đảng viên trong Hội đồng quản trị, Ban TGĐ, Ban kiểm soát, trưởng phó Văn phòng, các Ban chuyên môn, cán bộ chuyên trách Đảng ủy Tập đoàn, Ban thường vụ Công đoàn Cao su VN, Đoàn Thanh niên Tập đoàn và cấp ủy viên các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ VRG tham, gia học tập.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng –  Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng nhấn mạnh, Hội nghị Trung ương 8 diễn ra trong thời điểm giữa nhiệm kỳ khóa XII, vào năm bản lề 2018, có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và năm khởi đầu cho việc chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Quảng cảnh dự Hội nghị trực tuyến ngày 23/11, tại điểm cầu Văn phòng VRG
Quảng cảnh dự Hội nghị trực tuyến ngày 23/11, tại điểm cầu Văn phòng VRG

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng được Bộ Chính trị giao trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và tham gia quá trình xây dựng các đề án dành thời gian giới thiệu nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương.

Trong đó, có các nội dung cơ bản trong 4 chuyên đề: Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2045; Thông báo một số vấn đề về công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ.

Đại biểu Hội nghị học tập nghị quyết tại điểm cầu Văn phòng Tập đoàn
Đại biểu tham dự Hội nghị học tập nghị quyết tại điểm cầu Văn phòng Tập đoàn

Sau hội nghị, Đảng ủy VRG chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể phải nhanh chóng xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, giới thiệu các nghị quyết, quy định, kết luận cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ở địa phương, đơn vị mình.

Đồng thời, các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể phải quyết liệt đưa nghị quyết vào cuộc sống, trong đó phải thực hiện ngay quy định về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”.

ANH QUÂN; ẢNH: VŨ PHONG