Tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid -19

CSVNO – Ngày 5/5 Đảng ủy VRG đã ban hành Công văn 142-CV/ĐU về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19, nhằm nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh lây lan, đảm bảo sức khỏe cho CBCNV, ổn định SXKD.

Công nhân Cao su Kon Tum đeo khẩu trang tại lễ phát động Tháng Công nhân.

Trong đó, Ban thường vụ Đảng ủy VRG đề nghị các cơ sở Đảng và các tổ chức chính trị -xã hội của VRG nghiêm túc thực hiện một số nội dung trọng tâm:

Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 tại đơn vị, thường xuyên cập nhật và triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, Đảng ủy Khối, địa phương, của Tập đoàn và các quy định, quy chế, hướng dẫn phòng, chống dịch. Người đứng đầu cấp ủy trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị và lưu ý một số nội dung cụ thể như:

  • Tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhất là dịp chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026.
  •  Thực hiện nghiêm việc khai báo y tế đối với cán bộ, đảng viên, người lao động (gồm cả người thân trong gia đình) di chuyển đi, đến trong các vùng có dịch và tiếp xúc với đối tượng có nguy cơ lây nhiễm và nhất là trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
  • Nghiêm túc thực hiện quy tắc 5K theo yêu cầu của Bộ Y tế; có các biện pháp bảo đảm an toàn (trang bị phòng hộ, đo thân nhiệt, vật tư rửa tay, sát khuẩn, bảo đảm giãn cách khi tiếp xúc…) cho cán bộ, đảng viên, người lao động tại đơn vị. Chủ động xây dựng các phương án phòng, chống dịch và có giải pháp ứng phó với các biến động về nguồn cung ứng vật tư, nguyên liệu đầu vào, về thị trường tiêu thụ sản phẩm để giảm thiểu tác động tiêu cực của dịch bệnh đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh.
  • Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác kiểm soát chặt chẽ việc xuất – nhập cảnh của người lao động; thực hiện các biện pháp an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trong vận chuyển hàng hóa; tham gia hỗ trợ địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
  • Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức tuyên truyền để người lao động vận động người thân ở nước ngoài không nhập cảnh trái phép, chủ động khai báo với các cơ quan chức năng khi phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép.

Không tổ chức các sự kiện tập trung đông người khi không cần thiết và nếu có tổ chức phải báo cáo Tập đoàn; tăng cường làm việc trực tuyến để đảm bảo công tác phòng, chống dịch và hoạt động SXKD tại đơn vị.

Tạp chí CSVN, Trang tin Công đoàn CSVN, Trang thông tin điện tử Tập đoàn, Bản tin nội bộ của đơn vị…tập trung tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh và đẩy mạnh tuyên truyền về yêu cầu 5K của Bộ Y tế, chủ trương tiêm chủng vắc –xin phòng dịch Covid-19; về các mô hình tốt, cách làm hiệu quả trong phòng, chống dịch; tuyên truyền việc khai báo y tế qua các phần mềm…

P.V