Đảng bộ Cao su Lộc Ninh tổ chức sinh hoạt chính trị với chủ đề “Giữ trọn lời thề đảng viên”

CSVNO – Các cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh đã triển khai tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề “Giữ trọn lời thề đảng viên”. Đảng ủy sẽ chỉ đạo toàn Đảng bộ triển khai thực hiện nghiêm túc đợt sinh hoạt chính trị này thật hiệu quả và sẽ duy trì thường xuyên, nhằm góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cao su Lộc Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Sinh hoạt chuyên đề ở Chi bộ Cơ quan thuộc Đảng bộ Nông trường VI

Việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Giữ trọn lời thề đảng viên” nhằm giúp mỗi đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về niềm vinh dự, tự hào, cũng như trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên đối với lời tuyên thệ trước cờ Đảng, lời hứa trước tổ chức khi nhận nhiệm vụ. Lời thề không chỉ là một sự cam kết cá nhân, mà còn là một phần quan trọng của tinh thần đoàn kết và góp phần vào sự phát triển của tổ chức đảng, đơn vị nơi đảng viên công tác.

Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề “Giữ trọn lời thề đảng viên”

 Nội dung của đợt sinh hoạt chính trị là từng Chi bộ tổ chức các buổi sinh hoạt với chủ đề “Giữ trọn lời thề đảng viên”, để mỗi đảng viên báo cáo kết quả tự nhận xét, soi rọi lại quá trình thực hiện lời thề của mình khi được kết nạp vào Đảng, khi nhận nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý; trong đó tập trung làm rõ những ưu, khuyết điểm, rút ra những nguyên nhân và xác định những giải pháp tự thân để tiếp tục thực hiện tốt lời thề, lời hứa, xứng đáng là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Buổi sinh hoạt chuyên đề ở Chi bộ mủ tờ thuộc Đảng bộ Xí nghiệp CKCB Lộc Hiệp

Để đợt sinh hoạt thực hiện đạt hiệu quả và thực chất hơn, Đảng ủy Cao su Lộc Ninh đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo tham mưu ban hành hướng dẫn số 27-HD/BTGĐU, ngày 01/4/2024 về tổ chức sinh hoạt chuyên đề nội dung “Giữ trọn lời thề đảng viên”. Nội dung đợt sinh hoạt gồm có 3 phần: Thứ nhất là lựa chọn bài viết hoặc video có nội dung liên quan đến việc giữ trọn lời thề ở những lĩnh vực phù hợp ở các trang chính thống (chi bộ phân công đảng viên chuẩn bị và trình bày trước buổi sinh hoạt). Thứ hai các đảng viên trong chi bộ trình bày báo cáo tự soi, tự sửa từ khi đứng vào hàng ngũ của Đảng và biện pháp khắc phục trong thời gian tới. Cuộc họp thảo luận các nội dung buổi sinh hoạt và thống nhất biện pháp thực hiện trong thời gian tới.

Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề “Giữ trọn lời thề đảng viên”

Đảng ủy Cao su Lộc Ninh đã yêu cầu các đơn vị triển khai chỉ đạo và tổ chức các cuộc sinh hoạt chuyên đề riêng, không lồng ghép vào buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ, nhằm tăng thêm chiều sâu cho các buổi sinh hoạt, thể hiện tính chuyên đề rõ ràng, đồng thời duy trì việc tự soi, tự sửa thường xuyên đối với cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ. Đến ngày 15/5, đã có 2 đơn vị chỉ đạo và triển khai tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề “Giữ trọn lời thề đảng viên” đó là Đảng bộ Xí nghiệp CKCB Lộc Hiệp (3/3 chi bộ) và Đảng bộ Nông trường VI (1/3 chi bộ). Dự và chỉ đạo các buổi sinh hoạt đồng chí Bí thư Đảng ủy, phụ trách đơn vị cơ sở đánh giá rất cao tinh thần chủ động, chuẩn bị tốt nội dung và tổ chức buổi sinh hoạt theo đúng hướng dẫn. Đặc biệt, là những ý kiến phát biểu đã bày tỏ vinh dự của các cá nhân khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng, trăn trở với những lời thề trước Đảng mà bản thân còn làm chưa tròn và rất tâm đắc, đồng tình với đợt sinh hoạt chính trị “Giữ trọn lời thề đảng viên” được triển khai, nhằm nhắc nhỡ vai trò, trách nhiệm của từng đảng viên đối với Đảng, đối với những lời hứa trước Đảng, mà có những đảng viên nhớ lại đã hứa cách đây gần 30 năm.

HƯƠNG HOÀNG