“Tiếp tục xây dựng Cao su Chư Sê Kampong Thom hiện đại – hiệu quả – nhân văn và bền vững”

CSVN – Với nhiều giải pháp vượt khó đồng bộ, dự kiến hết năm 2023, Công ty CPCS Chư Sê – Kampong Thom sẽ vượt ít nhất 6% kế hoạch (KH) sản lượng Tập đoàn giao; chế biến vượt 6% và tiêu thụ vượt 12%. Ông Nguyễn Tiến Dũng – Bí thư Đảng ủy, TGĐ công ty đã trao đổi với Cao su Việt Nam về những giải pháp hoàn thành nhiệm vụ, chăm lo cho NLĐ và thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Tiến Dũng – TGĐ Cao su Chư Sê – Kampong Thom tặng hoa các đội thi đấu tại hội thao của công ty

Thưa ông, xin ông chia sẻ về tình hình hoạt động của Cao su Chư Sê – Kampong Thom và những giải pháp hoàn thành nhiệm vụ của công ty, chăm lo cho NLĐ trong giai đoạn khó khăn chung của ngành cao su hiện nay?

Ông Nguyễn Tiến Dũng: Công ty CPCS Chư Sê

– Kampong Thom được thành lập theo Quyết định số 164/QĐ-HĐQTCSVN ngày 15/7/2009 của HĐQT VRG với vốn điều lệ 2.245 tỷ đồng. Sau khi thành lập, công ty đã đầu tư sang Vương quốc Campuchia 2 dự án trồng cao su là CRCK2 và BEAN HEACK. Tổng số lao động hiện nay là 3.178 người, trong đó, lao động trực tiếp người Campuchia 2.984 người; lao động gián tiếp 194 người (151 người Việt Nam, 43 người Campuchia).

Với tổng diện tích khai khác 16.268,68 ha, kết quả SXKD ước thực hiện năm 2023 của công ty như sau: sản lượng khai thác 29.000 tấn (đạt 106% KH); chế biến và gia công 37.259 tấn (đạt 106% KH); tiêu thụ 31.653 tấn (đạt 112% KH); doanh thu gần 1.013 tỷ đồng (đạt 97% KH); lợi nhuận 174,34 tỷ đồng (đạt 85% KH); thu nhập bình quân NLĐ 9 triệu đồng/người/tháng.

Để đạt được những thành quả trên là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo xuyên suốt của lãnh đạo các cấp cùng với sự nỗ lực phấn đấu vượt khó của toàn thể CB.CNV LĐ trong toàn công ty. Lãnh đạo công ty đã có những giải pháp mang tính đồng bộ và khả thi cao để hoàn thành nhiệm vụ, cụ thể:

Thứ nhất, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với chính quyền địa phương nước sở tại để giữ vững an ninh trên địa bàn nhằm đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững công ty. Chính quyền địa phương và người dân sở tại đã thấu hiểu và chia sẻ cùng với công ty khi có phát sinh những vấn đề cần giải quyết. Các cơ quan, ban ngành địa phương đã phối hợp chặt chẽ với công ty. Mặt khác, công ty đã tham gia đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi công cộng và thực hiện những cam kết về trách nhiệm bảo vệ môi trường tại địa phương. Chiều ngược lại cũng tranh thủ các nguồn lực của địa phương để xây dựng các công trình xung quanh dự án nhằm phục vụ cho nhân dân địa phương và sản xuất của công ty.

Thứ hai, trong điều kiện giá bán mủ đang thấp hơn so với KH, công ty chủ động rà soát các khoản mục chi phí từ nhân công, vật tư, phân bón, chi phí quản lý, tiết giảm các chi phí đầu tư XDCB chưa cần thiết để giảm giá thành. Xây dựng KH hoạt động phù hợp và tổ chức thực hiện sát KH đề ra. Xây dựng và quản lý tốt hệ thống định mức kinh tế, kỹ thuật làm cơ sở cho điều hành SXKD.

Thứ ba, nỗ lực hết sức để phấn đấu đạt các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách theo Nghị quyết đề ra, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Chăm lo việc làm và bảo đảm các chế độ chính sách đối với NLĐ đúng, đủ, kịp thời theo quy định.

Thứ tư, đối với vấn đề an ninh trật tự và chống mất cắp mủ, công ty chủ động làm việc với tỉnh, huyện và các cơ quan liên quan về quy chế phối hợp khi thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt là sự phối hợp giữa công ty và lực lượng an ninh của tỉnh, huyện, xã để tuyên truyền và xử lý kịp thời khi có sự vụ xảy ra, công tác này đã được duy trì tốt trong suốt những năm vừa qua.

Nhờ thực hiện đồng bộ những giải pháp thiết thực trên, hàng năm công ty luôn hoàn thành tốt kế hoạch SXKD Tập đoàn giao.

Ông Nguyễn Tiến Dũng – TGĐ Cao su Chư Sê – Kampong Thom mở cạo mùa khai thác năm 2023

– Công ty đã thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh và phát triển bền vững cụ thể như thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Tiến Dũng: Công ty đã xác định tăng trưởng xanh và phát triển bền vững là sự tăng trưởng dựa trên quá trình nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của các sản phẩm thông qua việc nghiên cứu và áp dụng công nghệ tiên tiến, phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại để sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, giảm phát thải khí nhà kính, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần xóa đói giảm nghèo và tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế một cách bền vững.

Về thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, trong thời gian qua công ty đã thực hiện xây dựng KH tăng trưởng xanh và phát triển bền vững và trình Tập đoàn phê duyệt. Công ty đã áp dụng sấy mủ cao su bằng Biogas để hạn chế thấp nhất sử dụng công nghệ hóa thạch để giảm phát thải khí nhà kính, ứng phó với biến đổi khí hậu và nâng cao hiệu quả SXKD. Trong quản lý và điều hành sản xuất, công ty đã áp dụng công nghệ thông tin để nâng cao năng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm.

Công ty đã xây dựng lộ trình thanh lý tái canh phù hợp nhằm phát huy tối đa nguồn lực từ đất đai và lao động. Với tổng diện tích 16.268,68 ha, trung bình mỗi năm sẽ tái canh 904 ha và kéo dài khoảng 18 năm, như vậy sản lượng mủ giai đoạn thấp nhất vẫn giữ ở mức 20.000 tấn và diện tích thấp nhất là 9.679 ha. Cùng với đó là KH xây dựng nhà máy chế biến gỗ với trữ lượng và công suất như sau: Giai đoạn 1 là 18 năm (2027 – 2044) với sản lượng ước tính là 845.974 m3 gỗ, trung bình 1 năm tại dự án thu hoạch 46.998 m3 gỗ. Giai đoạn 2 là 8 năm (2053 – 2060) với sản lượng ước tính 810.720 m3 gỗ, trung bình 1 năm tại dự án thu hoạch 101.340 m3 gỗ. Tổng hai giai đoạn ước đạt 1.656.691 m3 gỗ. Tổng lợi nhuận trước thuế 13.414 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận từ thu hoạch và chế biến mủ cao su chiếm 56,59%, lợi nhuận từ thu hoạch chế biến gỗ chiếm 43,41%. Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu bình quân đạt 29%. Tỷ suất lợi nhuận/VĐL/năm đạt 14%.

Về nguồn vốn thực hiện đề án ước sử dụng 2.500 tỷ/4.000 tỷ đồng trích từ nguồn vốn khấu hao để lại. Về kết dư nguồn vốn khấu hao suốt chu kỳ ước khoảng 3.200 tỷ đồng, công ty sẽ đề xuất VRG tham gia đầu tư các dự án mới của Tập đoàn tại Việt Nam và Campuchia nhằm phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn (các dự án khu công nghiệp, ngành chế biến gỗ, sản xuất điện sạch…).

– Xin ông cho biết định hướng hoạt động và phát triển của Công ty CPCS Chư Sê – Kampong Thom trong thời gian tới?

Ông Nguyễn Tiến Dũng: Với những kết quả đã thực hiện được trong 15 năm qua, ban lãnh đạo công ty tiếp tục thực hiện tốt mọi đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước Việt Nam và Campuchia, nhất là vấn đề quản lý đất đai, môi trường, tài chính, xây dựng cơ bản, thuế. Thực hiện tốt mối quan hệ với chính quyền và nhân dân địa phương là mối quan tâm hàng đầu, nhằm tăng cường và đảm bảo phối hợp chặt chẽ công tác bảo vệ an ninh, ổn định từng bước làm thay đổi bộ mặt kinh tế xã hội trên địa bàn và khu vực lân cận, tạo niềm tin trong người dân và chính quyền địa phương về mục tiêu mà dự án trồng cao su của công ty mang lại.

Giai đoạn này thực sự là một giai đoạn bản lề trong xác định và điều chỉnh chiến lược phát triển bền vững của công ty. Các áp lực từ bên ngoài không chỉ là cạnh tranh về lao động mà là cạnh tranh bằng công nghệ, số hóa. Những khiếm khuyết trong vận hành hệ thống quản trị, đòi hỏi chúng ta phải có tư duy chiến lược thận trọng, tính toán bước đi kỹ lưỡng, đồng thời phải nhanh vì tốc độ của thay đổi là rất lớn. Mục tiêu là hướng về một chiến lược phát triển bền vững hơn, đủ nhân lực, vật lực để tiếp nhận những dự án đầu tư theo định hướng của Tập đoàn trong những năm tới. Công ty tạo ra môi trường làm việc tốt nhất, chính sách đãi ngộ tốt nhất, cơ hội phát triển tốt nhất để NLĐ yên tâm cống hiến lâu dài cho công ty. Kế thừa những truyền thống tốt đẹp, tập thể CB.CNV LĐ công ty bắt tay thực hiện một giai đoạn “Đổi mới” tiếp theo với quyết tâm cao xây dựng công ty không ngừng phát triển nhanh, bền vững.

Trong thời gian tới, công ty sẽ phát huy hơn nữa, nỗ lực hơn nữa, sáng tạo hơn nữa, đoàn kết hơn nữa và trách nhiệm hơn nữa để cùng nhau tiếp tục xây dựng “Cao su Chư Sê – Kampong Thom hiện đại – hiệu quả – nhân văn và bền vững”… Với những thách thức và khó khăn vẫn luôn thường trực phía trước, không phải riêng với công ty mà với bất cứ doanh nghiệp nào, nhưng nếu chúng ta luôn suy nghĩ tích cực, luôn đoàn kết, đồng lòng chung sức thì mọi việc có khó khăn đến mấy cũng sẽ giải quyết được.

– Trân trọng cảm ơn những chia sẻ của ông!

TRẦN HUỲNH (thực hiện)