Cao su Quảng Trị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

CSVNO – Năm 2022, với diện tích cao su khai thác trên 1.277,59 ha, Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị đã đạt được sản lượng 1.400,508 tấn. Năng suất vườn cây đạt 1,1 tấn/ha, vượt kế hoạch Tập đoàn giao và về đích trước 40 ngày. 

Phó TGĐ VRG Lê Thanh Tú trao cờ thi đua cho các đơn vị trong Công ty

Công tác chế biến, công ty đạt 5.052 tấn mủ các loại đạt 167,2% so với kế hoạch Tập đoàn giao và tăng 160% so với thực hiện năm 2021, chất lượng sản phẩm luôn đạt ở mức cao. Từ yếu tố chất lượng, Công ty đã nâng cao uy tín, thương hiệu sản phẩm của mình, từ đó công tác tiêu thụ cũng dễ dàng hơn. Nhờ vậy, sản phẩm Công ty có giá bán cao.

Kết quả, Công ty tiêu thụ được 3.044 tấn, doanh thu đạt 119,79 tỷ đồng đạt 128,5 % kế hoạch năm. Tiền lương bình quân người lao động năm 2022 của Công ty: 6,4 triệu đồng/người/tháng. Thu nhập bình quân đạt 7,9 triệu đồng/người/tháng.

Ông Võ Việt Ngân – Phó Chủ tịch Công đoàn cao su VN trao tặng bằng khen cho Công đoàn Công ty.

Các chế độ chính sách của người lao động luôn được Lãnh đạo Công ty đặc biệt quan tâm, trả đúng, trả đủ, kịp thời một cách minh bạch, rõ ràng. Từ đó khơi dậy niềm tin và tạo thêm động lực cho cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty hăng say sản xuất với tinh thần trách nhiệm cao.

Nói về những định hướng phát triển trong năm 2023, ông Văn Đức Dũng -TGĐ Công ty cho biết: Tiếp đà phát triển, năm 2023 công ty phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023, cụ thể: Sản lượng cao su khai thác 1.700 tấn, Sản lượng tiêu thụ cao su thành phẩm 3.500 tấn, Doanh thu mủ cao su 129,5 tỷ đồng kế hoạch Tập đoàn, và phấn đấu đạt 192,4 tỷ đồng kế hoạch nội bộ… 

Tập trung công tác tái cơ cấu doanh nghiệp, chuẩn bị các hồ sơ, thủ tục cho việc sáp nhập Công ty TNHH MTV Cao su QuaVan vào Công ty CP Cao su Việt Lào. Tiếp tục thực hiện công tác thoái vốn tại các đơn vị theo chủ trương chung của Tập đoàn tại Công ty CP Du lịch Sài Gòn Đông Hà.

Để làm được những chỉ tiêu trên, công ty cũng đưa ra các nhiệm vụ như chú trọng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, cơ giới hóa sẽ giúp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập cho người lao động và tập trung cải tạo nâng cấp nhà máy chế biến, thay thế lò sấy dùng dầu Diezen hiện tại bằng phương thức mua nhiệt để tiết giảm giá thành chế biến, nâng cao năng lực cạnh tranh…

Đồng thời, tập trung chỉ đạo tốt công tác khai thác, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản lượng được giao. Chú trọng công tác thu mua mủ nguyên liệu, tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý chất lượng mủ cao su đồng bộ từ vườn cây đến nhà máy, đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong năm 2023.

ANH BÌNH