Đảng bộ Công ty CP Cao su Sơn La: Hiệu quả thiết thực học và làm theo Bác

CSVN – Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên đối với mỗi cán bộ, đảng viên của Công ty CP Cao su Sơn La. Qua đó, người lao động tin tưởng gắn bó, luôn một lòng vượt khó bám trụ.

Đồng chí Trương Minh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, TGĐ Công ty CP Cao su Sơn La tham gia cạo mủ cùng công nhân khai thác. Ảnh tư liệu.
Nêu cao tinh thần gương mẫu của đảng viên

Trong những năm qua, BCH Đảng bộ Cao su Sơn La luôn chú trọng chăm lo công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong toàn đơn vị. Đặc biệt là thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và vận dụng vào thực tiễn. Các Chi bộ, đoàn thể chính trị – xã hội trong đơn vị xây dựng kế hoạch và thực hiện các biện pháp nêu gương, nhất là cán bộ chủ chốt trong công tác.

Đảng ủy Công ty tiếp tục đẩy mạnh phát huy dân chủ trong Đảng, thực hiện tốt tự phê bình và phê bình trong học tập, công tác, sinh hoạt Đảng, tiếp tục phát huy sự gương mẫu của người đứng đầu đơn vị. Đây được xác định là khâu mấu chốt để thực hiện đẩy mạnh học và làm theo Bác, góp phần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm, khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn với chú trọng phát hiện, phổ biến những điển hình tiên tiến. Cụ thể hơn, Đảng ủy công ty đã có nhiều Nghị quyết chuyên đề về nội dung học và làm theo Bác, kiên quyết phòng chống suy thoái tư tưởng đạo đức của từng đảng viên.

Người lao động tin tưởng gắn bó

Qua công tác tuyên truyền giáo dục về học và làm theo Bác, nhận thức của cán bộ, đảng viên và NLĐ trong đơn vị từng bước được nâng lên, ý thức tự giác, ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm trong lao động sản xuất được nâng cao. Nhiều vấn đề tồn đọng được giải quyết triệt để, nhanh gọn, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, giữ vững ổn định an ninh nơi đơn vị đứng chân.

Những năm vừa qua, khí hậu thời tiết biến đổi, tình hình dịch bệnh, giá mủ cao su xuống thấp, suất đầu tư giảm, công việc ít lại dẫn đến thu nhập thấp, một số thông tin phổ biến thiếu chính xác gây mơ hồ làm cho bà con giảm lòng tin vào dự án cao su. Tuy nhiên, Đảng bộ công ty đã thực hiện tốt công tác dân vận, tuyên truyền giáo dục.

Đồng thời, luôn nêu cao quan điểm nói đi đôi với làm, cán bộ, đảng viên công ty đã luôn đặt lợi ích chung lên trước, trong đó có chất lượng vườn cây và đời sống NLĐ. Mặc dù rất khó khăn nhưng đã tìm mọi biện pháp để lo cho đời sống NLĐ, có thể kinh phí không nhiều nhưng thái độ tinh thần với NLĐ phải hết lòng.

Nhờ vậy, NLĐ đã cảm nhận được trách nhiệm của công ty, của từng cán bộ để họ có thêm động lực vượt qua khó khăn mà giữ vững vườn cây. Đến nay, công ty đã đưa trên 4.000 ha cây cao su vào thu hoạch, tuy sản lượng trong những năm qua chưa cao nhưng đó cũng là thành quả rất lớn của NLĐ trong đơn vị. Đồng thời cũng đã tạo được niềm tin đối với người dân góp đất và chính quyền địa phương.

Đây là minh chứng rõ nhất cho sự lãnh đạo của Đảng, có thể nói đó là một thành công, một kết quả từ lòng dân.

XUÂN THÀNH