Cao su Sa Thầy chú trọng chất lượng sản phẩm và bảo vệ môi trường

CSVN – Thời quan qua, Công ty CPCS Sa Thầy luôn thực hiện nghiêm quy trình chế biến, chú trọng đến an toàn trong lao động, tập trung chuyên sâu về chất lượng sản phẩm, đi đôi với bảo vệ môi trường để hướng đến phát triển bền vững.

Sản phẩm xuất kho đến với khách hàng
Thực hiện nghiêm quy trình chế biến

Ngay từ khi bắt đầu vận hành nhà máy vào năm 2017, công ty xác định chế biến và quản lý chất lượng sản phẩm là một mắt xích hết sức quan trọng trong hoạt động SXKD, nhằm tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, cùng với bảo vệ môi trường, hướng đến sự ổn định và phát triển vững bền.

Công suất thiết kế của nhà máy chế biến mủ SVR10, 20 thực hiện theo dây chuyền rút gọn, giai đoạn I có tổng công suất thiết kế là 4.500 tấn/năm. Sản lượng mủ SVR10 chế biến từ năm 2017 – 2019 là 15.225,3 tấn. Trong đó chế biến mủ của công ty là 11.654 tấn, gia công 2.655 tấn và mủ mua ngoài gần 926 tấn.

Các chỉ tiêu chất lượng mủ SVR10 của Nhà máy chế biến trong 3 năm (2017-2019) đều đạt so với tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc biệt là qua kết quả kiểm nghiệm, một số chỉ tiêu chất lượng mủ SVR10 đạt tương đương với các công ty ở miền Đông Nam bộ. Chất lượng mủ SVR10 chế biến từ năm 2017-2019 được đánh giá cao, trong đó có 7.051 tấn đạt TCCS 112 và 8.174,3 tấn đạt TCVN 3769.

Công ty đã ban hành Quy định về phân loại và giao nhận mủ nguyên liệu, quy định về quản lý chất lượng mủ nguyên liệu và mủ thành phẩm, quy định công tác kiểm tra và xử lý vi phạm trong quản lý chất lượng sản phẩm cụ thể cho từng bộ phận, tổ trưởng khai thác, nông trường, nhà máy chế biến và các phòng chức năng liên quan, bổ sung những văn bản nhằm chấn chỉnh công tác quản lý chất lượng, chống tái nhiễm bẩn mủ nguyên liệu…

Qua thực hiện đã khắc phục được tình trạng thu mủ chưa đủ thời gian đối với nhát cạo cuối; thực hiện tốt việc thu gom mủ đưa lên bệ trước khi bốc lên xe, tăng công suất vận chuyển; khắc phục được hiện tượng tái nhiễm bẩn mủ nguyên liệu; vệ sinh công nghiệp trong quá trình chế biến mủ; mủ thành phẩm lưu kho được phủ bạt chống bụi bẩn và ánh nắng chiếu vào…

Đảm bảo môi trường và phát triển bền vững

Công ty đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải có công suất 620m3/ngày đêm, công nghệ xử lý mương oxy hóa kết hợp hóa lý để xử lý nước thải từ chế biến mủ cao su đưa ra môi trường tự nhiên, đang trong giai đoạn đầu tư nâng cấp.

Hệ thống xử lý khí thải có công suất 25.000m3/h cho lò sấy mủ cao su SVR; lập kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường có hiệu lực từ ngày 26/7/2017; đối với chất thải nguy hại, đã thực hiện khu vực kho lưu trữ, có biển cảnh báo chất thải nguy hại…

Trong thời gian tới, công ty tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, đồng thời rà soát để chấn chỉnh nhằm hoàn thiện các khâu công việc; bổ sung Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy chế biến mủ cao su giai đoạn II; công ty đã xây dựng kế hoạch và lộ trình thực hiện hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 14001…

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác chế biến vừa qua, ông Đỗ Thanh Nam – TGĐ công ty chỉ đạo, tuy đạt được kết quả rất đáng khích lệ về chất lượng sản phẩm, nhưng không nên thỏa mãn mà cần phải cố gắng hơn nữa, khắc phục tất cả những tồn tại được nêu ra. Cần phải có bước chuẩn bị, nâng cao trình độ tay nghề của công nhân trực tiếp sản xuất, học tập kinh nghiệm ở các đơn vị bạn… từng bước vươn tới mức chất lượng của toàn ngành và khu vực.

ÁNH NGỌC