Nỗ lực từ ngày đầu tháng đầu

CSVN – Xác định thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022 sẽ còn gặp nhiều khó khăn, do đó ngay từ những ngày đầu tháng đầu, các đơn vị đã chủ động xây dựng các giải pháp trên tất cả các lĩnh vực để thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Đồng thời, nghiêm túc trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19, ổn định việc làm và nâng cao thu nhập cho NLĐ.

Ông Nguyễn Ngọc Cảnh – Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp trao Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban cho TCT Cao su Đồng Nai. Ảnh: Vũ Phong
Chủ động xây dựng các giải pháp sản xuất

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra, tại Hội nghị triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022, Cao su Krông Buk đã đề ra 9 giải pháp cụ thể đối với từng lĩnh vực. Trong đó, đáng chú ý nhất là tăng cường quản lý, tổ chức sản xuất và áp dụng quy trình kỹ thuật linh hoạt nhằm khai thác có hiệu quả sản lượng trên vườn cây. Bằng nhiều biện pháp, tập trung khai thác mủ ngay từ đầu năm để góp phần hoàn thành kế hoạch sản lượng năm. Thường xuyên kiểm tra, chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp cụ thể, đồng bộ phù hợp với từng loại vườn cây để nâng hạng vườn cây cao su kiến thiết cơ bản, hạn chế kéo dài thời gian kiến thiết cơ bản.

Song song đó, công ty sẽ thực hiện chế biến sản phẩm theo nhu cầu khách hàng, triệt để tiết kiệm trong từng khâu sản xuất, có các giải pháp cải tiến trong quy trình sản xuất, tiết kiệm nhiên liệu. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, quản lý chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng theo quy định, nâng cao uy tín thương hiệu mủ công ty và phù hợp với nhu cầu của khách hàng, công tác tiêu thụ được thuận lợi.

Là đơn vị có quy mô lớn trong toàn ngành, những năm qua TCT Cao su Đồng Nai đã có những đóng góp to lớn vào sự phát triển chung của VRG. Năm 2022, năm nay TCT tiếp tục phấn đấu khai thác hơn 23.800 tấn; Tổng doanh thu 1.918 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế phấn đấu đạt hơn 398 tỷ đồng; Thu nhập bình quân phấn đấu trên 11,5 triệu đồng/người/tháng.

Ông Đỗ Minh Tuấn – TGĐ TCT cho biết: “Năm nay, TCT đã xây dựng kế hoạch các chỉ tiêu, nhiệm vụ có sự tăng trưởng hơn so với năm 2021. Cùng với đó là chủ động xây dựng từng giải pháp cụ thể trên từng lĩnh vực, đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng cơ giới hóa trên vườn cây để giúp tăng năng suất, hiệu quả vườn cây. Năm 2022, TCT nhất định phải là thành viên Câu lạc bộ 2 tấn/ha của VRG. Thực hiện đầu tư các dự án mới trong chiến lược tái cơ cấu hoạt động phát triển của TCT giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Phấn đấu toàn bộ diện tích của TCT đều đạt Chứng chỉ rừng bền vững trong thời gian sớm nhất. Bên cạnh SXKD có hiệu quả, TCT tiếp tục chăm lo tốt đời sống tinh thần và vật chất cho NLĐ”.

Ông Trương Minh Trung – Phó TGĐ VRG (ngoài cùng bên trái) trao Bằng khen cho các tập thể xuất sắc tại Hội nghị NLĐ năm 2022 của Cao su Hà Tĩnh. Ảnh: CTV

Ban lãnh đạo Cao su Tân Biên xác định để hoàn thành tốt nhiệm vụ kép trong năm 2022 cần phải nâng cao hiệu quả bộ máy quản lý từ cấp công ty đến cấp cơ sở; thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid – 19. Chuyển dịch dần và cơ cấu lại ngành nghề phù hợp với tình hình thực tế theo phương án điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất của công ty giai đoạn 2021 – 2030 nhằm tận dụng tối đa tiềm năng, thế mạnh về đất đai, nguồn lực hiện có tạo tiền đề đảm bảo tốc độ tăng trưởng và phát triển công ty theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống NLĐ và đảm bảo lợi ích các cổ đông.

Theo đó, ngay từ đầu năm, công ty tập trung nỗ lực để hoàn thành đạt và vượt kế hoạch SXKD theo các chỉ tiêu đã đề ra, cụ thể: Phấn đấu khai thác 3.120 tấn, tổng doanh thu hơn 524 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế nỗ lực thực hiện hơn 116 tỷ đồng.

Tại Hội nghị NLĐ năm 2022 của Cao su Bình Thuận, ông Lê Thanh Tú – Phó TGĐ VRG đề nghị: “Năm 2022, công ty cần tập trung thực hiện các giải pháp để nâng cao năng suất vườn cây, nâng cao giá trị sử dụng đất, phát huy hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào Luyện tay nghề – Thi thợ giỏi, Lao động sáng tạo. Bên cạnh các hoạt động SXKD, công ty phải tiếp tục chăm lo tốt đời sống cho NLĐ, đảm bảo các quyền lợi, chính sách để NLĐ yên tâm công tác”.

Mặc dù còn rất nhiều khó khăn do đặc thù của đơn vị, tuy nhiên năm 2022, tập thể NLĐ công ty nỗ lực thi đua, đoàn kết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Công ty đặt mục tiêu khai thác hơn 5.650 tấn mủ; thu mua và gia công hơn 6.700 tấn; tổng doanh thu gần 472 tỷ đồng.

Với những thành tích nổi bật trong năm 2021, Cao su Sơn La được VRG tặng Cờ thi đua xuất sắc. Ảnh: Ngọc Thuấn
Tập trung mọi nguồn lực để thực hiện xuất sắc nhiệm vụ

Năm 2021 là một năm rất thành công của Cao su EaH’Leo khi là đơn vị về trước kế hoạch đầu tiên của khu vực Tây Nguyên. Bên cạnh đó, các chỉ tiêu về kinh tế cũng có sự tăng trưởng nhất định. Đây là động lực để công ty tiếp tục phát huy những thế mạnh để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm 2022. Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ, ông Huỳnh Văn Bảo – Thành viên HĐQT VRG tin tưởng Cao su EaH’Leo sẽ tiếp tục là điểm sáng của khu vực Tây Nguyên về công tác khai thác sản lượng, doanh thu, lợi nhuận cũng như công tác chăm lo đời sống cho NLĐ. Ông đề nghị công ty phải là trụ cột trong công tác thu mua, tiêu thụ mủ cao su cho bà con tiểu điền trên địa bàn.

Phát huy những kết quả đạt được trong năm qua, năm 2022, Cao su Sơn La tập trung chăm sóc vườn cây, nâng cao năng suất, sản lượng, nâng diện tích khai thác lên gần 4.650 ha. Phấn đấu khai thác 4.900 tấn mủ, sản lượng chế biến và gia công 8.600 tấn, ổn định việc làm, thu nhập bình quân công nhân đạt 6,3 triệu đồng/tháng.

Mục tiêu Cao su Điện Biên đặt ra trong năm 2022 là tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD, đảm bảo kinh doanh có lãi bằng việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật để nâng cao chất lượng vườn cây và tổ chức khai thác hiệu quả diện tích vườn cây đến tuổi khai thác từ đó ổn định đời sống, việc làm và thu nhập cho NLĐ. Để đảm bảo mục tiêu đề ra cùng với việc tổ chức chăm sóc tốt vườn cây kiến thiết cơ bản, công ty tập trung khai thác, kinh doanh mủ cao su; phấn đấu vượt sản lượng VRG giao 5% trở lên; giám sát chặt chẽ quy trình kỹ thuật đảm bảo năng suất, sản lượng vườn cây…

Năm nay, các chỉ tiêu SXKD của Cao su Hà Tĩnh đều xây dựng cao hơn năm 2021. Trong đó, phấn đấu sản lượng khai thác hơn 2.000 tấn; doanh thu phấn đấu đạt trên 94,3 tỷ đồng. Ông Nguyễn Khánh Toàn – TGĐ công ty cho biết: “Để hoàn thành được mục tiêu trên, công ty sẽ tập trung khoán chỉ tiêu SXKD cho các đơn vị trực thuộc. Ngoài khoán sản lượng, chúng tôi cũng sẽ xem xét thực hiện khoán một số công đoạn và vật tư trang thiết bị để NLĐ chủ động thực hiện nhiệm vụ trên vườn cây”.

Mặc dù còn nhiều khó khăn trước mắt khi bước vào niên vụ sản xuất mới nhưng tập thể NLĐ Cao su Chư Mom Ray quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Phấn đấu các chỉ tiêu kinh tế quan trọng phải tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, sản lượng khai thác 7.170 tấn, tiêu thụ 7.600 tấn với giá bán bình quân 36 triệu đồng/tấn, tổng doanh thu trên 273,6 tỷ đồng. Tiền lương của NLĐ phấn đấu đạt hơn 8,5 triệu đồng/người/tháng.

NHÓM P.V