“Các công ty cao su tại Lào có nhiều nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra”

CSVNO – Đó là nhận định của ông Trần Công Kha – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG tại buổi làm việc với các công ty cao su tại Lào, vào ngày 16/10.

Quang cảnh buổi làm việc

Tính đến nay, tổng diện tích cao su các đơn vị thành viên Tập đoàn đang quản lý tại Lào là 26.644,66 ha; trong đó, diện tích kinh doanh gần 22.474 ha. Các công ty triển khai hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2023 trong điều kiện nền kinh tế Lào đồng tiền mất giá khá lớn; lạm phát tăng cao làm cho giá nhiên liệu đầu vào tăng cao gây khó khăn cho chuỗi tiêu thụ toàn cầu dẫn đến giá bán mủ cao su giảm sâu. Đây là khó khăn, thách thức lớn nhất đối với các công ty trong việc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh, hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch được giao. 

Nỗ lực vượt khó, 9 tháng đầu năm 2023, tổng sản lượng khai thác của các công ty trên 19.100 tấn (đạt 50,9% KH); chế biến được trên 24.555tấn (đạt 54% KH năm); tổng doanh thu gần 626 tỷ đồng, (đạt 37,1% KH); lợi nhuận 88,2 tỷ đồng (đạt 29,3% KH).

Đoàn công tác chụp hình lưu niệm tại Văn phòng đại diện VRG tại Lào

Chủ tịch HĐQT VRG Trần Công Kha biểu dương kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm các công ty đã nỗ lực, quyết tâm cao để hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Phấn đấu hoàn thành kế hoạch Tập đoàn giao năm 2023 một cách tốt nhất trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn, thách thức do giá bán mủ thấp.

THIÊN HƯƠNG – CTV