Tạp chí Cao su Việt Nam có bước phát triển mới qua mỗi năm

CSVNO – Đó là nhận xét của ông Lê Thanh Hưng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó TGĐ VRG tại Hội nghị Người lao động Tạp chí Cao su Việt Nam, tổ chức ngày 15/4.

Ông Lê Thanh Hưng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó TGĐ VRG trao Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp năm 2020 cho Tạp chí

Đồng hành cùng Tập đoàn trong công tác tuyên tuyền, năm 2020, Tạp chí đã bám sát theo sự chỉ đạo và định hướng của lãnh đạo Tập đoàn, Ban Thường vụ Công đoàn CSVN để xây dựng nội dung truyền tải phù hợp và hiệu quả đến ban đọc. Công tác thông tin tuyên truyền có trọng tâm trọng điểm, bám sát các chủ trương định hướng chiến lược của Tập đoàn đã góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung. 

Bà Trương Thị Huế Minh – UV BTV Đảng ủy VRG, Phó Chủ tịch Công đoàn CSVN trao Cờ thi đua xuất sắc của Công đoàn CSVN năm 2020 cho Công đoàn Tạp chí

Tạp chí đã có nhiều đổi mới trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ là cơ quan ngôn luận của Tập đoàn, hình thức, nội dung tuyên truyền đều được cải tiến, đa dạng, đặc biệt là thông tin trên trang tin điện tử. Năm 2020 trong chuỗi hoạt động quan trọng của Tập đoàn, như: Đại hội Đảng bộ VRG lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V (2020 – 2025); Hội thi Bàn tay vàng thu hoạch mủ cao su lần thứ XII; Kỷ niệm 91 năm truyền thống ngành cao su… Tạp chí đã thực hiện tốt chức năng tuyên truyền được lãnh đạo Tập đoàn, các đơn vị thành viên đánh giá cao.  

Ông Lê Thanh Hưng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó TGĐ VRG trao bằng khen của Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp cho bà Phan Thị Huyển – Trưởng phòng TCKT Tạp chí

Năm 2020, Tạp chí đã phát hành 24 kỳ báo đến các đơn vị, cơ sở trong và ngoài ngành. Số lượng phát hành 407.592 cuốn. Doanh thu trên 26,5 tỷ đồng (vượt 22% KH), lợi nhuận trước thuế trên 122 triệu đồng (vượt 11% KH), nộp ngân sách 941 triệu đồng (vượt 227% KH), lương bình quân gần 8 triệu đồng/người/tháng (vượt 7% KH). Bên cạnh việc xuất bản báo định kỳ 2 kỳ/tháng, Tạp chí còn thực hiện các ấn phẩm cho các đơn vị trong và ngoài ngành để tăng thêm doanh thu, thu nhập cho người lao động. 

Ông Lê Thanh Hưng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó TGĐ VRG trao bằng khen của VRG năm 2020 cho Tạp chí

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lê Thanh Hưng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó TGĐ VRG đã ghi nhận và biểu dương những kết quả Tạp chí đạt được trong năm 2020, đồng thời nhấn mạnh: “Qua mỗi năm, Tạp chí đều có bước phát triển mới. Tạp chí đã có nhiều đổi mới trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ là cơ quan ngôn luận của VRG, hình thức, nội dung tuyên truyền đều được cải tiến, đa dạng, đặc biệt là thông tin trên trang tin điện tử”.

Ông Lê Thanh Hưng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó TGĐ VRG phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

“Năm 2020 là một năm đầy khó khăn, thách thức, nhưng với sự quyết tâm, chúng ta đã vượt qua, đạt được kết quả đáng ghi nhận. Năm 2021, dự báo tiếp tục là một năm khó khăn, tôi tin tưởng rằng với sự đồng lòng, quyết tâm của tập thể Lãnh đạo và CB.CNV, Tạp chí sẽ hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra. Tiếp tục giữ vững vai trò là cơ quan ngôn luận của Tập đoàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2021. Tạp chí cần chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyên xuyên suốt gắn với những chủ trương, định hướng lớn của ngành trên các phương tiện truyền thông. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thi đua Tập đoàn thực hiện các hoạt động đẩy mạnh công tác truyền thông cho Tập đoàn, cho ngành cao su” – ông Hưng chỉ đạo.

Các tập thể nhận bằng khen của VRG

“Năm 2020 là một năm đầy khó khăn, thách thức, nhưng với sự quyết tâm, chúng ta đã vượt qua, đạt được kết quả đáng ghi nhận. Năm 2021, dự báo tiếp tục là một năm khó khăn, tôi tin tưởng với truyền thống gần 40 năm của Tạp chí và sự đồng lòng, quyết tâm của tập thể Lãnh đạo và CB.CNV, Tạp chí sẽ hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra” – ông Hưng nhấn mạnh.

Đ/c Trần Quốc Bình – Phó Bí thư ĐTN VRG trao bằng khen của TW Đoàn cho đ/c Trần Huỳnh Ngọc Cẩm – UV BTV ĐTN VRG, Bí thư Chi đoàn Tạp chí

Trong tình hình khó khăn chung của ngành, Tạp chí sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp ứng phó, tiết kiệm nhằm tăng hiệu quả kinh doanh, tích cực tìm kiếm các nguồn thu để đảm bảo và nâng cao đời sống cho người lao động.

Các cá nhân nhận bằng khen của VRG

Một số chỉ tiêu chính Tạp chí xây dựng trong năm 2021, cụ thể: Xuất bản 355.000 cuốn tạp chí, doanh thu trên 21,8 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế trên 124 triệu đồng, nộp ngân sách 789 triệu đồng, lương bình quân trên 8,8 triệu đồng/người/tháng.

Bà Trương Thị Huế Minh – UV BTV Đảng ủy VRG, Phó Chủ tịch Công đoàn CSVN trao bằng khen của Công đoàn CSVN cho bà Nguyễn Thị Hồng Lý – Phóng viên Tạp chí
Quang cảnh hội nghị
Chủ trì hội nghị
TRẦN HUỲNH. Ảnh: VŨ PHONG