Công ty mẹ Tập đoàn góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của VRG

CSVNO – Đó là nhận xét của Chủ tịch HĐQT VRG Trần Công Kha tại Hội nghị Người lao động Công ty mẹ Tập đoàn được tổ chức vào sáng ngày 24/6.

Lãnh đạo VRG ký thỏa ước lao động tập thể mới

Năm 2021, đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến tình hình SXKD của VRG. Tập thể CB.CNVC – LĐ Công ty mẹ Tập đoàn đã thực hiện có hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo Tập đoàn ở các lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ, đóng góp tích cực cùng với các đơn vị thành viên hoàn thành kế hoạch năm 2021, ổn định việc làm, thu nhập cho NLĐ.

Tập đoàn đang quản lý gần 402.000 ha cao su. Trong đó, diện tích cao su kinh doanh gần 259.000 ha, kiến thiết cơ bản là 120.000 ha, diện tích tái canh năm 2021 gần 6.500 ha.

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2021, Tập đoàn đã vượt khó thành công với các chỉ tiêu quan trọng đều đạt và vượt kế hoạch. Sản lượng khai thác đạt 403.000 tấn, vượt 6% kế hoạch (KH); thu mua đạt 90.500 ngàn tấn, vượt 28% KH; tiêu thụ hơn 454.000 tấn, đạt 101% KH. Tổng doanh thu hợp nhất đạt 28.351 tỷ đồng, vượt 5% KH; lợi nhuận trước thuế đạt 6.213 tỷ đồng, vượt 9% KH; lợi nhuận sau thuế đạt 5.340 tỷ đồng, vượt 17% KH; thu nhập bình quân NLĐ toàn Tập đoàn hơn 8,6 triệu đồng/người/tháng, tăng 13% so với năm 2020.

Phó TGĐ VRG Huỳnh Kim Nhựt báo cáo tình hình SXKD năm 2021 và phương hướng năm 2022

Với Công ty mẹ Tập đoàn, doanh thu đạt 3.970 tỷ đồng (vượt 5% KH), lợi nhuận đạt 2.334 tỷ đồng (vượt 13% KH), tiền lương bình quân NLĐ đạt 21 triệu đồng đồng/người/tháng.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, sản lượng khai thác toàn Tập đoàn ước đạt 128.600 tấn, đạt 32,7% KH và vượt 4% kế hoạch 6 tháng đầu năm; thu mua được khoảng 26.000 tấn mủ, đạt 32,4 % KH năm; chế biến được khoảng 142.800 tấn cao su các loại, đạt 30,3% KH; tiêu thụ khoảng 172.000 tấn, đạt 36,1% KH, tăng 6,5% so với cùng kỳ 2021.

Tổng doanh thu 6 tháng toàn Tập đoàn ước đạt 11.650 tỉ đồng (39,2% KH), lợi nhuận trước thuế 2.620 tỉ đồng (40,4% KH). Riêng công ty mẹ Tập đoàn, tổng doanh thu 6 tháng đầu năm ước đạt 950 tỉ đồng (21,3% KH); lợi nhuận trước thuế 462 tỉ đồng (20% KH).

Ông Lê Thanh Hưng – TGĐ VRG phát biểu tại Hội nghị

VRG đã bàn giao doanh nghiệp cổ phần hóa từ công ty nhà nước sang công ty cổ phần vào ngày 17/12/2021, chính thức hoàn thành việc cổ phần hoá theo đúng quy định pháp luật. Đây cũng là năm thứ ba Tập đoàn thực hiện Chương trình Phát triển bền vững giai đoạn 2019 – 2024; có 15 công ty thành viên đã xây dựng phương án quản lý rừng bền vững trên 201 ngàn ha, chiếm 69,7% tổng diện tích cao su của Tập đoàn tại Việt Nam.

VRG hiện có 12 công ty thành viên Tập đoàn được cấp Chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo VFCS/PEFC trên 70.030 ha cao su và được cấp Chứng chỉ quản lý chuỗi hành trình sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế PEFC ST 2002:2013 cho 22 nhà máy chế biến cao su.

Đại biểu biểu quyết thông qua danh sách bầu Ban Thanh tra nhân dân

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Công Kha – Chủ tịch HĐQT VRG đánh giá cao những nỗ lực vượt khó của toàn thể CB.CNV – LĐ Tập đoàn. “Năm 2021, VRG nói chung và Công ty mẹ Tập đoàn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD, đạt và vượt các chỉ tiêu quan trọng trong bối cảnh một năm có rất nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 và tình hình kinh tế thế giới. Tập thể CB.CNV – LĐ Công ty mẹ đã thực hiện có hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo Tập đoàn và các đơn vị chuyên môn nghiệp vụ, đóng góp tích cực cùng các đơn vị thành viên vượt qua khó khăn, triển khai hoàn thành kế hoạch của toàn Tập đoàn”.

Chủ tịch HĐQT VRG Trần Công Kha phát biểu tại Hội nghị

Việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022 vẫn còn đối diện với nhiều thách thức lớn, Chủ tịch HĐQT Trần Công Kha đề nghị toàn thể NLĐ Công ty mẹ Tập đoàn tiếp tục phát huy truyền thống 93 năm hào hùng của ngành cao su Việt Nam, đoàn kết, trách nhiệm và sáng tạo, chấp hành nghiêm tác phong, lề lối, kỷ luật làm việc, tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển bền vững lâu dài của Tập đoàn.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã biểu quyết thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể và ký kết Thỏa ước lao động tập thể mới với nhiều điều khoản có lợi hơn cho NLĐ. Đồng thời, bầu thành viên đại diện NLĐ tham gia đối thoại định kỳ và bầu Ban Thanh tra nhân dân.

Thành viên đại diện NLĐ tham gia đối thoại định kỳ và Ban Thanh tra nhân dân ra mắt Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch Công đoàn CSVN đã đánh giá cao những nỗ lực của Công đoàn cơ quan VRG, dù ảnh hưởng dịch Covid-19 nhưng vẫn bình tĩnh, chủ động phòng chống dịch, đồng hành cùng lãnh đạo Tập đoàn tổ chức SXKD, hoàn thành mục tiêu kép và chăm lo tốt cho NLĐ.

Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Thời gian tới, ông Hùng cũng đề nghị Công đoàn công ty mẹ Tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua với những hoạt động sát thực tế đơn vị. Đồng thời tham mưu lãnh đạo Tập đoàn tổ chức tốt các hoạt động của ngành, các phong trào thi đua lao động sản xuất để góp phần hoàn thành kế hoạch SXKD của Tập đoàn.

Các cá nhân xuất sắc từ năm 2016 – 2020 vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng ba

Để thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra, Công ty mẹ Tập đoàn cần nỗ lực, tham mưu cho lãnh đạo Tập đoàn, chủ động xây dựng nhiều phương án thích ứng với dịch bệnh Covid – 19 và tình hình kinh tế thế giới, có giải pháp thích hợp để bảo đảm nguồn lao động, đẩy mạnh trồng xen, trồng luân canh, hợp tác phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào SXKD nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu SXKD của Tập đoàn.

Cá nhân xuất sắc nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Theo đó, năm 2022 toàn Tập đoàn phấn đấu đạt doanh thu 29.707 tỉ đồng, lợi nhuận 6.480. Riêng Công ty mẹ Tập đoàn phấn đấu doanh thu 4.460 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 2.310 tỉ đồng.

Chiến sĩ thi đua Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp
Các cá nhân xuất sắc nhận Bằng khen của Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp
12 tập thể lao động xuất sắc
Các tập thể và cá nhân xuất sắc được nhận Bằng khen của Công đoàn Cao su Việt Nam
ĐÀO PHONG