Chú trọng khen thưởng người trực tiếp sản xuất

CSVN – Đây là một trong những mục đích, yêu cầu được đặc biệt chú trọng trong phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng VRG giai đoạn 2015 – 2020.

>> Tuyên dương 105 tấm gương xuất sắc ngành cao su

Chú trọng khen thưởng công nhân trực tiếp sản xuất  là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thi đua giai đoạn tới. Ảnh: Tùng Châu
Chú trọng khen thưởng công nhân trực tiếp sản xuất là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thi đua giai đoạn tới. Ảnh: Tùng Châu

Bên cạnh chú trọng tổ chức tốt phong trào thi đua, đảm bảo tính hiệu quả thiết thực, chống lãng phí; khen thưởng kịp thời, chính xác, nhất là những tập thể nhỏ, người trực tiếp lao động sản xuất, công tác nêu gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước cũng được chú trọng.

Theo Chủ tịch CĐ Cao su VN Phan Mạnh Hùng, để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của VRG giai đoạn 2015 – 2020, cũng như đạt được các yêu cầu trên, các công ty, đơn vị cần phải thực hiện được 6 nội dung trọng tâm.

Thứ nhất, các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể của các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước bằng các hình thức thiết thực, phù hợp tại cơ quan, đơn vị mình, nhằm lôi cuốn sự hưởng ứng tích cực của toàn thể CB.CNVC-LĐ tham gia, bằng những sáng kiến, việc làm thiết thực, hiệu quả cao. Tạo động lực thúc đẩy, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước trong giai đoạn 2015 – 2020.

Thứ hai, các công ty, đơn vị khi lập các nội dung, tiêu chí thi đua phải hết sức thiết thực, cụ thể và tránh hình thức phô trương. Các nội dung thi đua phải phù hợp với tình hình nhiệm vụ, mục tiêu trọng tâm được giao nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của từng cơ quan, đơn vị.

Thứ ba, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua đang phát huy hiệu quả và phù hợp với nhiệm vụ trọng tâm của Tập đoàn. Đó là các phong trào tiêu biểu như: “Luyện tay nghề – Thi thợ giỏi”; “Lao động sản xuất giỏi” – “Lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật”…

Thứ tư, chú trọng nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, thủ trưởng các đơn vị trong việc thực hiện đồng bộ cc giải php nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua. Đồng thời, quan tâm công tác phát hiện, tuyên truyền về các mô hình, sáng kiến, nhân tố mới về nhân rộng điển hình tiên tiến nhằm tạo sự lan tỏa rộng lớn trong phong trào thi đua yêu nước.

Thứ năm, vận động CB, Đảng viên, Đòan viên, CNVC-LĐ tích cực, năng động, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vô SXKD; chung tay đồng hành cùng doanh nghiệp tập trung tháo gỡ khó khăn, phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao hơn, đảm bảo việc lm, thu nhập cho người lao động gĩp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ về quốc phòng – an ninh; bảo đảm ổn định chính trị – xã hội trên địa bàn.

Thứ sáu, đẩy mạnh các hoạt động xã hội chủ nghĩa, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNVC-LĐ; tập trung tổ chức chăm lo cho người lao động có hòan cảnh khó khăn trong toàn Tập đoàn. Tiếp tục vận động CB.CNVC-LĐ ủng hộ Chương trình “Nghĩa tình Hòang Sa, Trường Sa”, Quỹ “Vì người nghèo”, “Mái ấm Công đòan”, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt…

Anh Quân