VRG linh hoạt vượt khó để hoàn thành kế hoạch năm 2023

CSVNO – Đó là chỉ đạo của ông Trần Công Kha – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG tại Hội nghị người lao động Công ty mẹ Tập đoàn, tổ chức vào ngày 23/6.

Bà Lê Võ Thanh Bình – chuyên viên Ban Quản lý Kỹ thuật Tập đoàn đã nhận Huân chương Lao động Hạng Ba

Theo báo cáo tại hội nghị, tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022 còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên Tập đoàn đã cơ bản vượt khó, hoàn thành các chỉ tiêu trọng tâm theo thỏa thuận của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

 Về chỉ tiêu SXKD, sản lượng khai thác mủ cao su đạt 429.597 tấn, vượt 6,3% so với kế hoạch năm (vượt 25.598 tấn) và tăng 26.680 tấn so với năm 2021; thu mua mủ đạt 84.451 tấn, bằng 102,5% kế hoạch; tiêu thụ 520.522 tấn cao su các loại, đạt 102,6% kế hoạch năm 2022.

Ông Lê Văn Thắng – Phó Chánh Văn phòng Tập đoàn nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Về chỉ tiêu tài chính, tổng doanh thu hợp nhất đạt 28.308 tỷ đồng, bằng 100,1% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 5.702 tỷ đồng, bằng 116,4% kế hoạch. Riêng Công ty mẹ – Tập đoàn, doanh thu và lợi nhuận trước thuế ước lần lượt đạt 3.845 tỷ đồng và 1.731 tỷ đồng, so với kế hoạch bằng 107,4% và 143,0%. Hoạt động đầu tư phát triển của Công ty mẹ – Tập đoàn theo hướng tiết kiệm, chú trọng hiệu quả thực tế; giá trị đầu tư trong năm là 452 tỷ đồng so với kế hoạch 2.360 tỷ đồng (bằng 19,1% kế hoạch được giao).

Ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch Công đoàn CSVN trao thưởng tại hội nghị

Hội nghị cũng đã đưa ra phương hướng, nhiệm vụ trong SXKD và đầu tư 6 tháng cuối năm 2023. Cụ thể: Tiếp tục tăng cường quản lý, tổ chức sản xuất và thực hiện các giải pháp linh hoạt cho từng vùng trong công tác kỹ thuật nông nghiệp. Quản lý chặt chẽ việc sử dụng có hiệu quả nguồn lực đất đai; Tăng cường kiểm tra, đánh giá, quản lý chất lượng các sản phẩm của Tập đoàn như mủ cao su, sản phẩm công nghiệp cao su (găng tay, băng tải, nệm, gối, chỉ thun, bóng thể thao), sản phẩm gỗ; Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, khai thác, mở thêm thị trường mới; Huy động tổng hợp nhiều nguồn vốn để đầu tư, bao gồm lợi nhuận và khấu hao của các công ty thành viên, vốn vay trong và ngoài nước trên nguyên tắc bảo đảm hiệu quả đầu tư của dự án. Phát huy tính chủ động, năng động, sáng tạo của cán bộ nhân viên, người lao động Công ty mẹ – Tập đoàn; Thực hiện dân chủ rộng rãi, hài hòa trong mối quan hệ giữa NLĐ và người sử dụng lao động.

Ông Hà Văn Khương – Phó Bí thư Đảng ủy, TV HĐQT VRG trao thưởng tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Trần Công Kha – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn, nhận định: “Với sự đồng lòng của toàn thể CB.CNV LĐ, năm 2022 Tập đoàn chúng ta đã vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt kế hoạch SXKD. Tuy nhiên chúng ta cũng nhìn nhận rằng hiệu quả SXKD gần đây có sự chững lại. Nguyên nhân chủ yếu là do thị trường tiêu thụ gặp khó khăn về giá và sản lượng. Các dự án khu công nghiệp còn chậm so với kế hoạch. Điều đó đã ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả chung. Đòi hỏi chúng ta phải có sự đổi mới hơn nữa trong năm 2023 và những năm tiếp theo”.

 “Trong 6 tháng còn lại của năm 2023, Tập đoàn cần có nhiều giải pháp đồng bộ, linh hoạt để vượt qua khó khăn thách thức của nền kinh tế hiện nay và hoàn thành chỉ tiêu mà Ủy ban quản lý vốn giao phó. Đồng thời chúng ta cũng cần chăm lo tốt hơn nữa cho đời sống của NLĐ. Để đạt được mục tiêu đã đề ra, chúng ta cần phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, vượt khó của người công nhân cao su, cần có sự đồng lòng quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao, gương mẫu, tận tụy theo tinh thần “nói đi đôi với làm”. Tôi tin tưởng rằng với sự đồng lòng của tập thể, chúng ta sẽ vững bước đi lên và hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2023” – ông Trần Công Kha, chỉ đạo.

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch Công đoàn CSVN, cho biết: “Tập thể lãnh đạo và CB.CNV của Công ty mẹ Tập đoàn đã luôn đoàn kết, đồng lòng vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách rất tốt, góp phần quan trọng vào thành tích chung của VRG. Đồng thời, Công ty mẹ Tập đoàn cũng đã chăm sóc lo tốt cho NLĐ”.

Trong thời gian tới, Chủ tịch Công đoàn CSVN đề nghị Công ty mẹ Tập đoàn tiếp tục thực hiện chương trình 1 triệu sáng kiến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trong đó VRG được giao chỉ tiêu là 6.000 sáng kiến. Tiếp tục thực hiện công tác an sinh xã hội, tăng cường công tác đối thoại định kỳ…

Tại hội nghị lần này, các tập thể và cá nhân đã nhận bằng khen các cấp. Trong đó, bà Lê Võ Thanh Bình – chuyên viên chính Ban Quản lý Kỹ thuật Tập đoàn đã nhận Huân chương Lao động Hạng Ba và ông Lê Văn Thắng – Phó Chánh Văn phòng Tập đoàn nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

HẰNG NY