VRG đã phát triển liên tục, ổn định và bền vững

CSVNO – Đó là nhận định của ông Nguyễn Hoàng Anh – Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy Ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp, tại buổi làm việc với VRG, chiều ngày 9/12.
Đoàn chủ trì buổi làm việc
Đoàn chủ trì buổi làm việc

Tại buổi làm việc với đoàn công tác Ủy Ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp, ông Huỳnh Văn Bảo – TGĐ VRG đã báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của VRG năm 2018.

Theo đó, ước kết quả SXKD cả năm 2018 so với kế hoạch do Bộ NN&PTNT giao tại quyết định số 1209/QĐ-BNN-QLDN ngày 5/4/2018 thì doanh thu Công ty mẹ VRG đạt trên 4.273 tỷ đồng/3.672 tỷ đồng (đạt 116% KH), lợi nhuận trước thuế trên 2.784 tỷ đồng/2.513 tỷ đồng (đạt 111%). Lao động toàn VRG là 80.913 người, với thu nhập bình quân 6,5 triệu đồng/người/tháng.

ông Huỳnh Văn Bảo – TGĐ VRG đã báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của VRG năm 2018
Ông Huỳnh Văn Bảo – TGĐ VRG báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của VRG năm 2018

VRG đã hoàn thành công tác cổ phần hóa và chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 1/6/2018, với mức vốn điều lệ 40.000 tỷ đồng. “Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2019 của VRG  – công ty cổ phần, doanh thu 3.698 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2.530 tỷ đồng” – TGĐ VRG Huỳnh Văn Bảo cho biết.

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hoàng Anh – Chủ tịch Ủy Ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp đánh giá cao truyền thống, tiềm lực, vị thế của VRG trên bản đồ cao su thế giới.

ông Nguyễn Hoàng Anh – Chủ tịch Ủy Ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp đánh giá cao truyền thống, tiềm lực, vị thế của VRG trên thế giới
Ông Nguyễn Hoàng Anh – Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy Ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp phát biểu tại buổi làm việc

“VRG đã đảm bảo đời sống ổn định cho hàng ngàn lao động ở khắp các vùng miền trải dài cả nước, ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt, VRG làm tốt trong công tác an ninh quốc phòng, an sinh xã hội. Trong thời gian tới, VRG tiếp tục phát huy thành công trong thời gian qua. Đặc biệt là nguồn lực chất xám, có chiến lược mạnh hơn nữa về phát triển nguồn nhân lực, áp dụng đồng bộ công nghệ 4.0 đến từng CNVC LĐ.

Bên cạnh đó, đầu tư nghiên cứu đẩy mạnh các sản phẩm công nghiệp, sản phẩm mới. Ủy Ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp sẽ đẩy mạnh công tác kết nối, hỗ trợ lẫn nhau giữa 19 tập đoàn, tổng công ty nhà nước do ủy ban quản lý. Tôi tin tưởng rằng, với bề dày lịch sử, thành quả hiện tại, sự quyết liệt và linh hoạt, VRG sẽ đưa ra những kế hoạch thuận lợi trong tương lai, tạo nên sức mạnh mới sau khi cổ phần hóa”.

TRẦN HUỲNH – VŨ PHONG