Nông trường Thanh Bình: quyết tâm giữ vững năng suất trên 2 tấn

NT Thanh Bình là một nông trường trẻ của Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông, có tổng diện tích 1.100 ha, đang quản lý 477 lao động trong đó có 40% lao động là người dân tộc thiểu số. Do vậy, vào những năm đầu tiên khi nông trường đi vào khai thác, công ty đã chọn đây là nông trường thanh niên với hạt nhân thợ khai thác là các Đoàn viên thanh niên với mô hình vườn cây thanh niên.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc duy trì năng suất, sản lượng trên vườn cây khai thác của đơn vị, Ban Giám đốc nông trường đã tập trung xây dựng lực lượng công nhân khai thác có tay nghề hàng đầu công ty. Hàng năm mỗi khi tham gia Hội thi thợ giỏi thu hoạch mủ, nông trường thường xuyên đứng ở tốp đầu với các công nhân chiếm tỷ lệ cao và cũng là hạt nhân trong đoàn tham dự hội thi cấp ngành từ trước tới nay.

Vườn cao su Chư Prông
Vườn cao su Chư Prông

Bên cạnh đó, bản thân người công nhân của nông trường cũng ý thức rằng mình là Đoàn viên thanh niên thì phải hoàn thành nhiệm vụ sản xuất của mình, phải tham gia đầy đủ và nghiêm túc các phong trào do Đoàn phát động, nhất là phong trào luyện tay nghề thi thợ giỏi, phong trào nâng cao năng suất sản lượng trên vườn cây nhận khoán, phong trào thi đua lao động giỏi… Do vậy, sức mạnh tổng hợp của lực lượng thanh niên nông trường đã được phát huy tối đa. Nhờ vậy kết thúc năm 2013 năng suất vườn cây của nông trường vẫn đạt xấp xỉ 2,1 tấn/ha.

Với năng lực vườn cây, cũng như nhân lực được công ty tin tưởng, nên năm 2014 công ty đã quyết định giao nông trường khai thác đạt năng suất 2,2 tấn/ha. Đây là nhiệm vụ khó khăn trong điều kiện Tây Nguyên gặp bệnh phấn trắng, bệnh rụng lá mùa mưa, tiền lương người lao động giảm làm ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của một bộ phận công nhân, nhưng theo Giám đốc Võ Minh Sơn: “Với quyết tâm cao, bằng những kinh nghiệm quản lý và lực lượng lao động có tay nghề cao khá dồi dào chúng tôi tin rằng sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà cấp trên đã giao”.

Văn Vĩnh