VRG Bảo Lộc duy trì thu nhập bình quân người lao động ở mức cao

CSVN – Với phương pháp tổ chức sản xuất hợp lý, quản lý chặt chẽ công tác vận hành an toàn, hiệu quả, năm 2022 vừa qua Công ty CP VRG Bảo Lộc đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, duy trì thu nhập bình quân NLĐ trên 25 triệu đồng/người/tháng. Đây được xem là tiền đề, giúp công ty phấn đấu ổn định sản xuất, tiếp tục duy trì thu nhập NLĐ ở mức cao trong những năm tới.

Công nhân kỹ thuật vận hành tại nhà máy
Đồng bộ các giải pháp để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu

Năm 2022, tình hình thời tiết thuận lợi, lượng mưa trung bình cao hơn so với cùng kỳ. Công tác tổ chức sản xuất hợp lý, bảo đảm vận hành an toàn và hiệu quả. Đặc biệt là sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể NLĐ công ty, đặc biệt là bộ phận trực tiếp sản xuất, đã thực hiện tốt và đồng bộ các giải pháp để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD. Cụ thể, sản lượng điện công ty trên 150 triệu Kwh (vượt 17,8% kế hoạch). Tổng doanh thu trên 186 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế trên 88 tỷ (vượt 26,7% KH), nộp ngân sách gần 40 tỷ đồng.

Để đạt được những kết quả rất đáng khích lệ như trên, lãnh đạo công ty đã chủ động những kịch bản khác nhau nhằm ứng phó kịp thời với tình hình thực tế tại nhà máy. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ kỹ thuật xử lý kịp thời, nhanh nhạy khắc phục các sự cố trong quá trình vận hành thiết bị, công trình thủy công, hạn chế tối đa thời gian ngừng máy.

Các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên hoạt động hiệu quả, cùng với chính quyền xây dựng các phong trào thi đua mang tính thiết thực, phục vụ lợi ích của NLĐ. Tích cực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, tạo môi trường làm việc tốt nhất để NLĐ phát huy khả năng trong chuyên môn.

Duy trì ổn định sản xuất để chăm lo tốt nhất đời sống NLĐ

Với những thành tích đã đạt được trong năm qua, công ty đã được lãnh đạo VRG, lãnh đạo Công đoàn CSVN ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong điều hành SXKD và chăm lo đời sống NLĐ tại các Hội nghị tổng kết, Hội nghị NLĐ công ty. Sản xuất đi đôi với xây dựng phong trào thi đua, lao động sáng tạo, làm chủ trang thiết bị sản xuất, phát huy cao độ tinh thần lao động tập thể, duy trì mối quan hệ đoàn kết trong công ty.

Năm 2023, công ty phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD, sắp xếp lao động hợp lý, làm việc có hiệu quả và năng suất cao. Thực hiện đầy đủ các điều khoản trong thỏa ước lao động tập thể. Tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm trong lao động sản xuất, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị NLĐ năm 2023.

Dự kiến trong năm, công ty sẽ sản xuất trên 128 triệu Kwh, với tổng doanh thu trên 162 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế trên 80 tỷ đồng. Huy động mọi nguồn lực, ổn định sản xuất, tiếp tục đảm bảo đời sống, việc làm và thu nhập của NLĐ ở mức cao.

VŨ PHONG