Các đơn vị khu vực Đông Nam bộ thắng lợi trên các lĩnh vực

CSVN – Năm 2022, các đơn vị khu vực Đông Nam bộ đạt được những thành tựu nổi bật về hoạt động SXKD và chăm lo đời sống NLĐ. Bên cạnh đó, công tác tái cơ cấu và phát triển bền vững đều có những kết quả ấn tượng, khẳng định là những đơn vị top đầu toàn ngành về tăng trưởng, xứng danh “anh cả miền Đông”.

Ông Hà Văn Khương – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐQT VRG trao thưởng cho các nông trường thuộc TCT Cao su Đồng Nai về trước kế hoạch. Ảnh: Vũ Phong
Các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch

Với những chủ trương và giải pháp quản lý khoa học của HĐQT, Ban TGĐ, cùng với sự quyết tâm nỗ lực của toàn thể NLĐ, Cao su Phú Riềng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2022. Ông Lê Tiến Vượng – TGĐ công ty cho biết, năm 2022, công ty khai thác vượt 13,3% kế hoạch (KH), năng suất bình quân trên 2,3 tấn/ ha; 16 năm liên tục nằm trong Câu lạc bộ 2 tấn; thu mua vượt 28% KH; Tổng doanh thu 1.600 tỷ đồng (vượt 10,4% KH); lợi nhuận trước thuế 400 tỷ đồng (vượt 14,3% KH)”.

Với lợi thế trong lĩnh vực nông nghiệp, có tiềm lực mạnh về tài chính và khoa học kỹ thuật, công ty đã thực hiện rất tốt việc phát triển liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm giữa doanh nghiệp với nông dân góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển hàng hóa, có hiệu quả kinh tế cao. Hàng năm, công ty tổ chức thu mua trên 10.000 tấn mủ cao su của các hộ nông dân, góp phần tạo ra sự ổn định về thị trường, bảo đảm lợi ích của người dân. Đồng thời, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Bình Phước.

TCT Cao su Đồng Nai được lãnh đạo VRG đánh giá là đơn vị có sự tiến bộ vượt bậc trong năm 2022 về năng suất vườn cây, năng suất lao động. Bằng những giải pháp đồng bộ trong quản lý điều hành, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa trong lao động sản xuất và phát động có hiệu quả phong trào thi đua, TCT đã thắng lợi lớn khi đưa năng suất vườn cây từ 1,87 tấn/ha (2021) lên 2,23 tấn/ha vào năm 2022. 10/10 nông trường đều đạt năng suất vườn cây trên 2 tấn. Năng suất lao động bình quân đạt 12,3 tấn/người. TCT đã về trước kế hoạch sản lượng 38 ngày. Tổng doanh thu cả năm ước đạt 1.769 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ước đạt 398 tỷ đồng.

Ông Lê Thanh Tú – Phó TGĐ VRG trao thưởng cho các nông trường thuộc Cao su Lộc Ninh về trước kế hoạch sản lượng. Ảnh: Lâm Khanh

Phát biểu tại Lễ công bố hoàn thành kế hoạch, ông Trần Ngọc Thuận – Thành viên HĐQT VRG, Chủ tịch Hiệp hội Cao su Việt Nam đã chúc mừng những kết quả vượt bậc của TCT Cao su Đồng Nai, ông nhấn mạnh: “Năm nay vườn cây của TCT Cao su Đồng Nai đạt bình quân trên 2,2 tấn/ha. Đó là sự vươn lên đáng tự hào của đơn vị, tôi đề nghị, TCT tiếp tục duy trì và phát huy kết quả này. Bên cạnh việc thực hiện các giải pháp điều hành, quản lý để hoạt động sản xuất kinh doanh đạt kết quả tốt, tôi đề nghị TCT tiếp tục quan tâm, chăm lo đến đời sống NLĐ, đảm bảo tiền lương và thu nhập tốt để NLĐ yên tâm gắn bó với đơn vị”.

Năm 2022, tình hình SXKD của Cao su Phước Hòa gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của thời tiết không thuận lợi, gió lốc làm gãy đổ trên 2.000 cây cao su, tình trạng thiếu hụt lao động… đã ảnh hưởng đến việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, Ban TGĐ công ty đã xây dựng những kịch bản phù hợp, kịp thời điều chỉnh tăng đơn giá tiền lương và gắn với việc phát động các phong trào thi đua theo từng giai đoạn cụ thể, kèm theo thưởng vật chất để động viên, khích lệ NLĐ tăng năng suất, tăng sản lượng mủ, bảo đảm ngày giờ công và hăng hái thi đua, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Nhờ đó, kết thúc năm 2022, công ty khai thác vượt 10,64% KH; tiêu thụ 31.797 tấn mủ thành phẩm các loại, giá bán bình quân 40 triệu đồng/tấn. Tổng doanh thu hơn 2.132 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 904,6 tỷ đồng; chi cổ tức tỷ lệ 40%/ mệnh giá. Tiền lương bình quân trên 9 triệu đồng/ lao động/tháng.

Năm 2022 là một năm thành công của Cao su Lộc Ninh khi các chỉ tiêu SXKD đều đạt và vượt so với kế hoạch. Sản lượng khai thác vượt trên 10% KH, năng suất vườn cây đạt 1,82 tấn/ ha. Sản lượng chế biến vượt 10,1 % KH, tiêu thụ vượt hơn 17% KH, giá bán bình quân vượt 3% KH. Tổng doanh thu đạt hơn 822,8 tỷ đồng, vượt 20% KH. Lợi nhuận trước thuế là 164,5 tỷ đồng, vượt 2%. Thu nhập bình quân đạt 7,3 triệu đồng/ người/tháng, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Cao su Đồng Phú trao thưởng cho các cá nhân xuất sắc. Ảnh: Tuệ Linh
Thu nhập NLĐ ở top cao trong toàn ngành

Với kế hoạch sản lượng khai thác năm 2022 được giao 10.400 tấn, ngày 10/11, Cao su Đồng Phú đã hoàn thành kế hoạch, về trước 51 ngày. Kết thúc năm 2022, sản lượng khai thác của công ty đạt 12.400 tấn (vượt 20% kế hoạch), 17 năm liên tục tham gia Câu lạc bộ 2 tấn của Tập đoàn. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ đều thực hiện hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Công ty đã trích 61 tỷ đồng vào quỹ phúc lợi trong năm 2022 để chăm lo tốt nhất cho NLĐ.

Theo ông Hồ Cường – Bí thư Đảng ủy, TGĐ Cao su Đồng Phú, để bảo đảm phát triển ổn định và bền vững, công ty luôn xác định hoạt động kinh doanh phải gắn liền với trách nhiệm xã hội và môi trường. Trong đó, bao gồm 3 thành tố: Lợi nhuận, môi trường và nguồn lực xã hội đi kèm bảo vệ, cải thiện môi trường.

“Do vậy, công ty luôn tích cực ủng hộ cộng đồng xã hội thông qua hỗ trợ tài chính, vật chất và tinh thần, góp phần không nhỏ trong tạo việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương cũng như sự phát triển của Bình Phước. Bên cạnh đó, Cao su Đồng Phú cũng lấy việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ làm mục tiêu hàng đầu. Hiện đời sống người lao động công ty được nâng cao ở 3 tiêu chí: Thu nhập từ lương thưởng, nhà ở cùng các công trình phúc lợi và việc thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến NLĐ” – ông Hồ Cường, cho biết. Công ty giải quyết việc làm ổn định cho lực lượng lao động gần 3.000 người, thu nhập bình quân trên 10,3 triệu đồng/người/tháng. Ngoài thu nhập từ tiền lương, Ban lãnh đạo công ty đã chỉ đạo các đơn vị động viên, tạo điều kiện để công nhân phát triển sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống một cách hiệu quả.

Cao su Phú Riềng hiện có 5.151 lao động, trong đó, nữ là 2.341 người, lao động đồng bào dân tộc thiểu số 948 người. Thu nhập bình quân năm 2022 đạt 11,8 triệu đồng/người/tháng (vượt 18% KH và cao hơn 1,1% so với năm 2021); thu nhập từ kinh tế gia đình trên 35 triệu/hộ/năm.

Nhằm bảo đảm thực hiện đạt và vượt kế hoạch SXKD, Cao su Dầu Tiếng đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CB, CNLĐ, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật”, thi đua nước rút 4 tháng cuối năm kết hợp tổ chức trao thưởng phong trào thi đua hoàn thành, vượt mức kế hoạch sản lượng hàng quý tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần cùng đơn vị hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đảm bảo nhiệm vụ SXKD, công ty luôn chú trọng chăm lo đời sống vật chất tinh thần NLĐ. Trong dịp lễ, Tết, công ty luôn tổ chức thăm hỏi, tặng quà công nhân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, thương binh liệt sĩ… và tổ chức các hoạt động vui đón Tết cho NLĐ.

Trong năm, Công đoàn Cao su Dầu Tiếng phối hợp với Công đoàn Cao su Việt Nam tổ chức trao 4 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” cho NLĐ khó khăn về nhà ở. Các hoạt động khuyến học khuyến tài luôn được công ty tổ chức thường xuyên, khen thưởng con em NLĐ vượt khó học giỏi, ứng tiền học phí cho con em NLĐ khó khăn và tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhân các ngày lễ lớn, tạo không khí phấn khởi, giúp NLĐ an tâm công tác.

Lãnh đạo Công đoàn CSVN và Cao su Phú Riềng trao thưởng cho các cá nhân đạt giải tại Hội thi Bàn tay vàng công ty năm 2022

Năm 2022, Cao su Hòa Bình đã vượt qua khó khăn để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về kế hoạch, sản lượng, đảm bảo mức thu nhập bình quân NLĐ đạt gần 8 triệu đồng/người/tháng. Tính đến ngày 20/12, công ty khai thác được trên 2.605 tấn mủ, đạt 100,2% kế hoạch, sản lượng chế biến của công ty đạt trên 5.500 tấn, đạt 91,7% kế hoạch. Công ty đã thu mua được 1.660 tấn mủ. Với những chỉ tiêu, kế hoạch sản lượng như trên, năm qua doanh thu công ty đã đạt trên 203 tỷ đồng, đạt 118,5% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt trên 6 tỷ đồng.

Để đạt được những kết quả trên, Công đoàn đã phối hợp cùng với chính quyền đề ra những kế hoạch cụ thể trong SXKD, hướng đến hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế. Phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực như: phong trào thi đua vượt sản lượng hàng tháng, hàng quý, phong trào thi đua lao động sản xuất giỏi, vượt kế hoạch sản lượng. Công ty đặc biệt chú trọng và tập trung vào phong trào rèn luyện tay nghề, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả khai thác.

Năm qua, Cao su Bà Rịa đã duy trì được chất lượng sản phẩm, xây dựng mối quan hệ bền chặt với những khách hàng trong và ngoài nước, tìm kiếm đối tác tiêu thụ tiềm năng. Đảm bảo sản xuất đến đâu, tiêu thụ đến đó. Tính đến hến ngày 20/12/2022, công ty đã khai thác được trên 8.000 tấn mủ, chế biến và gia công trên 13.000 tấn. Doanh thu đạt trên 295 tỷ đồng. Thu nhập bình quân NLĐ trên 10 triệu đồng/người/tháng.

Trước tình trạng thiếu lao động, Cao su Tân Biên đã bố trí chế độ cạo phù hợp. Đồng thời áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào việc chăm sóc, khai thác vườn cây; chú trọng quản lý, chăm sóc và phòng trị bệnh trên toàn bộ diện tích vườn cây cao su khai thác; tổ chức khai thác đúng quy trình kỹ thuật; phối hợp với công an địa phương thực hiện công tác phòng chống mất cắp mủ trên địa bàn đồng thời tổ chức các phong trào thi đua lao động sản xuất, kịp thời khen thưởng động viên các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Với những giải pháp đồng bộ, đến ngày 2/12, công ty khai thác đạt 3.125 tấn (đạt 100,16% kế hoạch). Công ty về trước kế hoạch 29 ngày. Dự kiến hết năm 2022, sản lượng khai thác đạt 3.351 tấn (vượt 7,4% KH). Trong đó, sản lượng tự khai thác 2.630 tấn (vượt 9,63% KH) và nhượng quyền khai thác 721 tấn (đạt 100% KH).

Với sự chung sức đồng lòng của NLĐ, Cao su Phước Hòa đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.
Ảnh: Đào Phong
Thực hiện tốt chương trình phát triển bền vững

Năm 2022, toàn VRG có 18 đơn vị trực thuộc được công nhận Doanh nghiệp bền vững. Trong đó tất cả các công ty cao su khu vực Đông Nam bộ đều được công nhận, Cao su Bình Long vinh dự nằm trong Top 10. Để được chứng nhận Doanh nghiệp bền vững, các công ty trực thuộc VRG đã đáp ứng Bộ Chỉ số doanh nghiệp bền vững CSI năm 2022 với 130 chỉ tiêu, trong đó có 68% chỉ tiêu liên quan đến yêu cầu tuân thủ pháp luật – là yêu cầu bắt buộc cho tất cả doanh nghiệp, 32% là các chỉ tiêu liên quan đến sáng kiến kinh doanh bền vững.

Cao su Bình Long về trước kế hoạch sản lượng năm 2022 32 ngày. Sản lượng khai thác tính đến hết năm vượt trên 11% so với kế hoạch. 6/8 nông trường đạt năng suất vườn cây trên 2 tấn/ha. Năng suất lao động bình quân công ty đạt 9,04 tấn/người. Trong đó, Nông trường Minh Hưng đạt năng suất lao động bình quân cao nhất, trên 12,4 tấn/người.

Lãnh đạo công ty cho biết, để đạt được kết quả này, ban lãnh đạo các đơn vị đã sâu sát, kịp thời đưa ra phương án linh hoạt để ổn định sản xuất. Áp dụng các chế độ cạo khai thác phù hợp trên từng đối tượng vườn cây: tận thu tốt thanh lý tái canh, vườn cây quy hoạch. Các chế độ, chính sách của NLĐ luôn được bảo đảm và kịp thời. Đặc biệt là sự phấn đấu bền bỉ của 2.100 công nhân khai thác mủ ngoài vườn cây đã trực tiếp lao động, không quản ngại khó khăn chắt chiu từng giọt mủ giao về nhà máy tạo nên thành quả hôm nay. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng lãnh đạo công ty luôn quan tâm chăm lo đời sống cho cán bộ công nhân, thu nhập bình quân 11 triệu đồng/người/tháng. Trong đó, thu nhập bình quân của công nhân khai thác đạt 11,3 triệu đồng/người/tháng.

Năm 2022, Cao su Tây Ninh thực hiện kế hoạch SXKD với những thuận lợi và khó khăn đan xen. Trong điều kiện suy thoái kinh tế toàn cầu, áp lực lạm phát cao, khó khăn tiếp cận nguồn vốn vay phục vụ SXKD và giá bán cao su giảm, Cao su Tây Ninh đã có nhiều giải pháp tăng năng suất vườn cây, giảm giá thành và tăng cường gia công mủ cho các đơn vị bên ngoài, góp phần hoàn thành doanh thu, lợi nhuận, hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD năm 2022. Tính đến hết năm, sản lượng toàn công ty ước đạt 8.655 tấn, vượt 955 tấn (vượt 12,4% kế hoạch).

Công ty lấy mục tiêu phát triển ổn định, bền vững là kim chỉ nam đối với mọi hoạt động SXKD, luôn đề cao hình ảnh thương hiệu, giữ vững uy tín với khách hàng thông qua chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015; chương trình cải tiến Kaizen với nhiều giải pháp, sáng kiến được công nhận. Hiện công ty đã được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững VFCS/PEFC cho toàn bộ diện tích cao su, tiếp tục duy trì chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm CoC cho hai nhà máy Hiệp Thạnh và Bến Củi. Đặc biệt, việc áp dụng chương trình sản xuất tinh gọn – LEAN giúp công ty tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm lãng phí trong SXKD, tạo môi trường sản xuất ổn định và bền vững.

MINH NHIÊN – ĐÀO PHONG – TUỆ LINH – ĐỨC THUẬN – VŨ PHONG