Tăng cường thu hoạch mủ trước mùa nghỉ cạo

CSVNO – VRG vừa có văn bản đề nghị các công ty có vườn cây đang khai thác tăng cường công tác thu hoạch mủ trước mùa nghỉ cạo, tổ chức khai thác, tranh thủ có sản lượng ngay từ những ngày đầu tháng đầu.
Ảnh: Ngô Công Hoàng
Ảnh: Ngô Công Hoàng

Tận thu tối đa sản lượng mủ trước mùa nghỉ cạo, rà soát vườn nghỉ cạo theo điều kiện cụ thể từng lô theo điều 123 của Quy trình kỹ thuật cây cao su 2012.

Các công ty cần có biện pháp quản lý, khen thưởng, động viên kịp thời công nhân trong các ngày lễ tết, chính quyền kết hợp với đoàn thể có thỏa thuận lao động với công nhân để tổ chức thu hoạch mủ trong những ngày nghỉ lễ Tết nguyên đán (Từ 30 tháng chạp đến mồng 3 tháng Giêng Âm lịch). Cần thống kê đẩy đủ diện tích, số lượng công nhân cạo, ngày cạo cụ thể. Từ đó xây dựng các phương án tổ chức quản lý công tác thu hoạch mủ tại đơn vị trong những ngày nghỉ Tết. Xây dựng chế độ lương, thưởng và phụ cấp thỏa đáng, kịp thời bảo đảm quyền lợi cho người lao động.

Được biết, đến ngày 17/1 toàn VRG khai thác được 18.019 tấn mủ, đạt 5,63% trên tổng kế hoạch sản lượng 320.250 tấn năm 2019, trung bình sản lượng gần 1.000 tấn/ngày trên toàn bộ diện tích VRG. Hiện tại vẫn còn rải rác mưa trên toàn địa bàn.

P.V