Chị Phạm Thị Thái làm Trưởng Ban liên lạc hưu trí Cao su Chư Păh

CSVNO – Báo cáo tổng kết của Hội hưu trí Cao su Chư Păh tại Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 sáng 10/6 cho biết, đầu nhiệm kỳ 2017 – 2022 hội có 602 hội viên, đến cuối nhiệm kỳ hội có tổng số 891 hội viên, trong đó tỷ lệ hội viên giàu 20%, số hộ khá 50% và không còn hội viên nghèo.

Các đại biểu về dự Đại hội đại biểu Hội hưu trí Cao su Chư Păh

Nhìn lại 5 năm hoạt động của Hội hưu trí công ty tuy còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid -19, một số hội viên tuổi cao sức yếu nên việc sinh hoạt cũng gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, hoạt động của hội vẫn luôn được duy trì và phát huy và số lượng hội viên không ngừng được tăng lên về số lượng.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Nội dung sinh hoạt được Hội hưu trí công ty tập trung vào việc thông báo kết quả sản xuất kinh doanh của công ty đến các hội viên. Tập trung vào việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống của công ty cho con, cháu. Nhắc nhở các thế hệ hậu bối luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong quá trình lao động sản xuất.

Ông Lê Đức Tánh – Nguyên TGĐ công ty phát biểu ý kiến

Dù đã về hưu, nhưng các hội viên vẫn phát huy tốt tinh thần hăng say lao động, tích cực phát triển kinh tế gia đình cùng con, cháu trong gia đình. Do vậy, nhiều hội viên của Hội hưu trí trong công ty đã nhanh chóng vượt qua khó khăn trong đại dịch Covid -19, nhiều hộ gia đình vươn lên làm giàu.

Ông Phạm Đình Luyến – TGĐ công ty trả lời các ý kiến của hội viên về các chế độ và chính sách của công ty dành cho Hội hưu trí của công ty

Tại Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 các hội viên đã gửi nhiều tâm tình đến lãnh đạo công ty, xem Đại hội này như là lần sinh hoạt chính trị sâu rộng đối với tất cả hội viên hưu trí của công ty, mong muốn công ty tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đời sống tính thần của các hội viên hưu trí. Đại hội cũng nhất trí bầu chị Phạm Thị Thái – Nguyên Phó Chủ tịch Công đoàn công ty làm Trưởng Ban liên lạc Hội hưu trí nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Các hội viên biểu quyết thông qua việc bầu chị Phạm Thị Thái làm Trưởng Ban liên lạc Hội hưu trí công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027
GIA LINH