Tháng Sáu 10, 2022

Dấu ấn tuổi trẻ cao su Chư Păh

CSVN – “Xung kích, sáng tạo, tình nguyện vì cuộc sống NLĐ và đàn em thân yêu” là chủ đề xuyên suốt trong các hoạt động của tuổi trẻ Cao su Chư Păh trong thời

Vì sao cao su ở Đông Dương phát triển chậm?

(tiếp theo kỳ trước) CSVN – Từ năm 1922, chính quyền thuộc địa càng siết chặt các cơ sở người nước ngoài (trừ Pháp). Các cơ sở này phải đặt “đại bản doanh” ở Pháp