Tiếp tục điều chỉnh suất đầu tư trong năm 2016

CSVN – Tiếp tục quản lý chặt suất đầu tư, tiết giảm giá thành, thực hiện tốt các cơ chế chính sách, chăm lo cho đời sống NLĐ là những nội dung chính được lãnh đạo VRG quán triệt trong cuộc họp Trưởng, Phó ban VRG ngày 16/12.
Ảnh: Tùng Châu
Ảnh: Tùng Châu

Trong năm 2015, các đơn vị đã thực hiện tốt chủ trương của lãnh đạo VRG là tiết giảm suất đầu tư, nhiều đơn vị chủ động, tích cực, thực hiện nhiều giải pháp đem lại hiệu quả cao trong SXKD. TGĐ VRG Trần Ngọc Thuận khẳng định: “Tiết giảm suất đầu tư là yêu cầu bắt buộc, vì vậy phải thực hiện quyết liệt, nếu giữ nguyên suất đầu tư như cũ thì sẽ không hiệu quả. Dự báo năm 2016 còn nhiều khó khăn. VRG đưa ra kịch bản giá thành 25 triệu đồng/tấn, giá bán 26 triệu đồng/tấn nên cần tiếp tục điều chỉnh suất đầu tư cho phù hợp”.

TGĐ Trần Ngọc Thuận nhấn mạnh: Năm 2016, Tập đoàn tiếp tục thực hiện chủ trương quản lý chặt suất đầu tư, tiết giảm giá thành, thực hiện tốt các cơ chế chính sách. TGĐ cũng chỉ đạo các đơn vị tập trung chăm lo tốt đời sống CBCNV-LĐ, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Năm 2016, VRG quyết liệt trong việc thực hiện cổ phần hóa các đơn vị theo kế hoạch đề ra và tiếp tục đẩy mạnh thoái vốn. Cùng với đó, giám sát các đơn vị thực hiện chủ trương giảm suất đầu tư, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, xen canh trên vườn cây cao su. Đồng thời, chú trọng tăng cường củng cố chất lượng vườn cây, chỉ trồng mới ở những khu vực đặc thù, áp dụng cơ cấu giống mới trên vùng tái canh, trồng mới. Về khai thác, VRG chỉ đạo mở rộng diện tích cạo D4, thí điểm chế độ cạo D5, D6.

Lâm Khanh