Cao su Chư Păh

Ánh sáng mới nơi buôn làng

CSVN – Tây Nguyên – mảnh đất bazan được nhắc đến như một bản trường ca Đam San bất tử về những con người mạnh mẽ, kiên cường. Nơi ấy mang trong mình vẻ đẹp

Ánh sáng mới nơi buôn làng

CSVN – Tây Nguyên – mảnh đất bazan được nhắc đến như một bản trường ca Đam San bất tử về những con người mạnh