Xuất khẩu cao su vượt 1 tỷ USD sau 5 tháng

CSVNO – Xuất khẩu cao su trong 5 tháng đầu năm nay tăng trưởng cả về lượng và trị giá với kim ngạch xuất khẩu ước đạt trên 1 tỷ USD.

Theo ước tính của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương), xuất khẩu cao su của Việt Nam trong tháng 5/2022 đạt khoảng 110.000 tấn, trị giá 181 triệu USD, tăng 40% về lượng và tăng 28% về trị giá so với tháng 4/2022. So với tháng 5/2021 tăng 33% về lượng và tăng 26,4% về trị giá.

Giá cao su xuất khẩu bình quân trong tháng 5/2022 đạt 1.645 USD/tấn, giảm gần 9% so với tháng 4/2022 và giảm 5% so với tháng 5/2021.

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu cao su đạt khoảng 595.000 tấn, trị giá 1,04 tỷ USD, tăng 8% về lượng và tăng 12% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Trong 4 tháng đầu năm 2022, các chủng loại cao su xuất khẩu của Việt Nam chủ yếu vẫn là hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp, SVR3L, SVR10, Latex, RSS3, SVRCV60… Trong đó, hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp là mặt hàng được xuất khẩu nhiều nhất, chiếm 60% tổng lượng cao su xuất khẩu của cả nước, với 291.000 tấn, trị giá 508 triệu USD, tăng 2,3% về lượng và tăng 10,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Xuất khẩu cao su sang Trung Quốc chiếm tới 99,7% tổng lượng hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp xuất khẩu của cả nước, với 209.000 tấn, trị giá 506 triệu USD, tăng 13,6% về lượng và tăng 23% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Nhìn chung trong 4 tháng đầu năm 2022, nhiều chủng loại cao su xuất khẩu đều tăng mạnh cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, đáng chú ý như: cao su tổng hợp, cao su hỗn hợp, SVR20, Skim block, SVR10, RSS3… tuy nhiên các chủng loại này chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng lượng cao su xuất khẩu của Việt Nam.

Trong 4 tháng đầu năm 2022, giá xuất khẩu bình quân một số chủng loại cao su có xu hướng tăng so với cùng kỳ năm 2021, trong đó đáng chú ý như: SVR10, cao su tổng hợp, SVR20, SVR5…

theo Nông nghiệp Việt Nam