Xây dựng cơ chế thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới

CSVNO – Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” với 4 cấp độ dịch, áp dụng thống nhất trên toàn quốc. Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Tập đoàn, vào ngày 13/10, Chủ tịch HĐQT VRG yêu cầu các đơn vị linh hoạt xây dựng cơ chế thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới, thực hiện cao nhất kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021.

78,5% người lao động đã tiêm vaccine

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Tập đoàn (BCĐ), tính đến nay, toàn Tập đoàn đã triển khai tiêm cho 60.088 người lao động (đạt tỷ lệ 78,5% so với số lượng đăng ký là 76.527 người); trong đó 31.115 người đã được tiêm mũi 2 (đạt tỷ lệ 40,7%). Ngoài ra các đơn vị còn triển khai tiêm cho hơn 6.600 gia thuộc.

Cụ thể: Khối cao su trong nước, tổng số người đã tiêm mũi 1 là 34.650 người (đạt tỷ lệ 69,6% so với đăng ký); mũi 2 là 11.632 người (bằng 23,4% so với đăng ký). Khối công nghiệp, thủy điện đã tiêm mũi 1 là 2.339 người (đạt tỷ lệ 97,2% so với đăng ký); đã tiêm mũi 2 là 1.721 người (tỷ lệ 71,5%). Khối công ty gỗ đã tiêm mũi 1 là 2.175 người (bằng 87,5%); đã tiêm mũi 2 là 1.313 người (bằng 52,8%). Khối công ty khu công nghiệp đã tiêm mũi là 522 người (đạt 98,3%); đã tiêm mũi 2 là 369 người (tỷ lệ 69,5%).

Các đơn vị thành viên tại Campuchia đã tiêm mũi 1 là 15.397 người, đạt tỷ lệ 98,9%, trong đó lao động người Việt được tiêm là 777 người và lao động người Campuchia là 14.620 người. Tiêm mũi 2 với 13.736 người, đạt tỷ lệ 88,2%. 15/15 đơn vị đã triển khai tiêm mũi 3, được 1.041 người và đạt 6,7%. Các đơn vị thành viên tại Lào đã tiêm mũi 1 là 4.706 người (đạt tỷ lệ 86,8%); tiêm mũi 2 cho 2.077 người, tỷ lệ 38,3% so với đăng ký.

Cao su Chư Sê Kampong Thom đã tiêm vaccine đủ liều lượng cho gần 100% NLĐ và gia thuộc
Tiếp tục phát huy tốt công tác phòng, chống dịch

Phát biểu tại cuộc họp, bác sĩ lê Quốc Chính – Giám đốc Trung tâm Y tế Cao su kiến nghị Tập đoàn tiếp tục nghiên cứu hỗ trợ vật chất, nguồn lực cho hệ thống y tế hoạt động hiệu quả hơn trong thời gian tới. Trung tâm Y tế Cao su sẽ rà soát và đề xuất phù hợp; đồng thời, các công ty mẹ có hệ thống bệnh viện, trung tâm y tế tiếp tục nghiên cứu, xây dựng đề án cải tổ hoạt động hệ thống y tế tại các đơn vị.

Ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch Công đoàn Cao su VN cho biết, trong thời gian qua công đoàn đã thành lập các nhóm zalo để theo sát và hỗ trợ các đơn vị trong giai đoạn dịch bệnh. Thứ 6 hàng tuần các đơn vị đều có báo cáo nhanh về công tác phòng chống dịch bệnh và chăm lo cho NLĐ.

Hiện nay, toàn ngành có 10.988 NLĐ bị ảnh hưởng bởi Covid-19 và Công đoàn các đơn vị đã chi 11,7 tỷ đồng hỗ trợ. Có 7.014 công nhân sản xuất “3 tại chỗ” với kinh phí hỗ trợ 10,13 tỷ đồng. công đoàn các cấp đã đẩy mạnh hỗ trợ các túi an sinh, giúp NLĐ vượt qua đại dịch. Tính đến nay, Quỹ phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Tập đoàn đã có 4,7 tỷ đồng.

Ông Huỳnh Văn Bảo – TGĐ VRG nhận định, trong 9 tháng đầu năm 2021, các đơn vị đã quan tâm, hỗ trợ hệ thống y tế, linh hoạt trong chỉ đạo và phương pháp, liên tục nắm bắt thông tin chỉ đạo của các cấp, tổ chức thực hiện tất cả giải pháp đảm bảo an toàn cho NLĐ. Các vướng mắc trong hoạt động SXKD được tháo gỡ kịp thời, đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Trong thời gian tới, BCĐ xác định việc phòng, chống dịch Covid-19 là lâu dài, tiếp tục đẩy mạnh vaccine và 5K. Xem xét hỗ trợ thiết bị vật tư y tế cho những đơn vị khó khăn. Tập đoàn tiếp tục quán triệt các đơn vị thành viên kiên trì thực hiện “mục tiêu kép”, trong đó phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe của NLĐ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu hiện nay.

Công nhân Cao su Phước Hòa đảm bảo 5K trong lao động sản xuất
Nỗ lực thực hiện cao nhất kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Trần Ngọc Thuận – Chủ tịch HĐQT VRG, Trưởng BCĐ biểu dương các đơn vị trong 9 tháng đầu năm 2021 đã triển khai phòng, chống dịch nghiêm túc, đảm bảo an toàn, tổ chức tiêm vaccine cho NLĐ, thực hiện tốt “mục tiêu kép”, các chỉ tiêu cơ bản đều hoàn thành. Nhiều đơn vị có tỷ lệ tiêm vaccine rất cao, Campuchia đã tiêm mũi thứ 3. Tiếp tục rà soát, nghiên cứu phương án hỗ trợ kinh phí cho CB.CNV, lao động tại Lào và Campuchia qua lại biên giới khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát.

“Trong thời gian tới, để đảm bảo an toàn trong sản xuất – sản xuất phải an toàn, các đơn vị tiếp tục theo dõi sát tình hình dịch bệnh, phương án phòng, chống dịch của địa phương để chủ động đề xuất phương án tổ chức sản xuất, kết hợp phòng chống dịch phù hợp trên tinh thần hiệu quả, tiết giảm chi phí, phòng chống dịch hiệu quả. Tăng cường công tác chuyển đổi số, điều hành hoạt động SXKD bằng các phương án trực tuyến, vận dụng ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số phù hợp, hiệu quả sát với đặc thù từng đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh khen thưởng các đơn vị thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch” – Chủ tịch HĐQT VRG, yêu cầu.

“Xác định sống chung với dịch bệnh, BCĐ các cấp tiếp tục phát huy tốt công tác phòng chống dịch, để hoàn thành cao nhất kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, nghiên cứu và đề xuất cơ chế thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục nâng cao vai trò của hệ thống y tế ngành cao su, kết nối chặt chẽ với y tế địa phương để hỗ trợ tốt nhất cho các đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị, hỗ trợ cho các đơn vị khó khăn về nguồn lực, đời sống, thiết bị y tế…” – ông Thuận, chỉ đạo.

TRẦN HUỲNH