Thường xuyên khen thưởng các tập thể, cá nhân làm tốt phòng chống dịch

CSVNO – Đó là thông tin tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Tập đoàn, vào ngày 1/9. Các cơ quan chuyên môn Tập đoàn sẽ thường xuyên theo dõi, đề xuất khen thưởng các đơn vị thực hiện tốt “mục tiêu kép”, đặc biệt là các tập thể và cá nhân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch.

Các công ty cao su khu vực Campuchia đã tiêm vaccine mũi thứ 3
Trên 51% người lao động và gia thuộc đã tiêm vaccine

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Tập đoàn (BCĐ), tính đến nay, toàn Tập đoàn đã triển khai tiêm cho 38.515 cán bộ công nhân viên, lao động và gia thuộc (đạt tỷ lệ 51,1% so với số lượng đăng ký là 75.407 người); trong đó 9.171 người đã tiêm mũi 2 (đạt tỷ lệ 12,2%).

Cụ thể: Khối cao su trong nước, so với số người đăng ký tiêm (49.788 người), tỷ lệ đã tiêm mũi 1 ở các công ty cao su trong nước là 29,7% (tương ứng 14.808 người) và tỷ lệ đã tiêm mũi 2 là 4,1% (tương ứng 2.035 người). Công ty Yên Bái chưa tổ chức tiêm cho người lao động (tỷ lệ 0%).

Khối công nghiệp, thủy điện đã tiêm mũi 1 là 1.837/2.082 người (tỷ lệ 88,2%); đã tiêm mũi 2 là 26 người (tỷ lệ 1,2%). Tỷ lệ tiêm mũi 1 cao nhất ở VRG Phú Yên (đạt 100%).

Khối công ty gỗ đã tiêm mũi 1 là 1.775/2.472 người (tỷ lệ 71,8%); đã tiêm mũi 2 là 08 người (tỷ lệ 0,3%). Tỷ lệ tiêm mũi 1 cao nhất ở Gỗ Dầu Tiếng (đạt 96,7%) và MDF VRG Quảng Trị (đạt 96,0%).

Khối công ty khu công nghiệp đã tiêm mũi 1 là 431/478 người (tỷ lệ 90,2%); đã tiêm mũi 2 là 08 người (tỷ lệ 1,7%). Tỷ lệ tiêm mũi 1 cao nhất ở KCN Dầu Giây (đạt 100%). Đối với các doanh nghiệp thuê hạ tầng: Tính đến ngày 29/8/2021 đã tiêm mũi 1 cho 43.570 lao động/209.000 lao động (tỷ lệ 20,85%).

Đảm bảo “3 tại chỗ” ở Công ty TNHH Hong Yi Furniture trong KCN Tân Bình

Các đơn vị thành viên tại Campuchia đã tiêm mũi 1 là 15.414 người (Việt Nam 775 người và Khmer 14.639 người), đạt tỷ lệ trên số người đăng ký tiêm là 103,8%. Các đơn vị thành viên tại Lào đã tiêm mũi 1 là 3.957/5.406 người (tỷ lệ 73,2%); đã tiêm mũi 2 là 1.606 người (tỷ lệ 29,7%). Quasa Geruco đã tiêm xong mũi 2 (đạt 100%).

Toàn Tập đoàn đã tổ chức xét nghiệm nhanh cho 78.819 lượt người và xét nghiệm PCR cho 4.969 lượt người. Tùy điều kiện, quy định về phòng chống dịch tại địa phương, các đơn vị thành viên vẫn duy trì tổ chức sản xuất.

BCĐ đã được kiện toàn theo Quyết định số 207/QĐ-HĐQTCSVN ngày 31/8/2021 của HĐQT và có phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho từng thành viên. Ông Trần Ngọc Thuận – Chủ tịch HĐQT VRG giữ chức Trưởng BCĐ, ông Huỳnh Văn Bảo – TGĐ VRG giữ chức Phó Ban Thường trực BCĐ.

BCĐ kịp thời tham mưu cho Lãnh đạo Tập đoàn chỉ đạo các nội dung liên quan đến công tác phòng, chống dịch và xử lý tình huống phát sinh. Triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ ngành Trung ương, cơ quan y tế, các địa phương và của Tập đoàn. Thường xuyên nắm bắt tình hình, duy trì chế độ thông tin báo cáo hằng ngày từ đơn vị đến Tập đoàn để cập nhật và chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Công nhân chế biến đảm bảo phòng chống dịch tại Cao su Bà Rịa Kampong Thom
Tiếp tục phát huy tốt công tác phòng, chống dịch

Ông Huỳnh Văn Bảo – TGĐ VRG, nhận định, Tập đoàn đã kiện toàn và phân công các thành viên BCĐ, mức độ cao hơn, quyết liệt hơn. Tình hình thực hiện phòng, chống Covid-19 của Tập đoàn trong thời gian qua có sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, liên tục, xuyên suốt nên cơ bản thực hiện tốt và nghiêm túc theo các quy định từ TW đến địa phương.

“Tôi đánh giá các đơn vị đã thực hiện rất trách nhiệm và nghiêm túc. Tập đoàn đã gửi văn bản lần thứ 2 cho Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Y tế, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tại các địa phương để hỗ trợ vaccine. BCĐ cũng đã trình HĐQT về hướng dẫn quy chế Quỹ phòng, chống Covid-19 của Tập đoàn để tập trung tiêm vaccine sớm nhất, cao nhất. Các vướng mắc trong hoạt động SXKD được tháo gỡ kịp thời.”, ông Bảo cho biết.

Trong thời gian tới, BCĐ xác định việc phòng, chống dịch Covid-19 là lâu dài, đẩy mạnh vaccine và 5K. Tiếp tục nghiên cứu các giải pháp thực hiện tốt hơn. BCĐ tiếp tục theo dõi, hỗ trợ phòng chống dịch một cách liên tục, thường xuyên ở các đơn vị, xử lý khi có tình huống phát sinh. Tiếp tục xem xét hỗ trợ thiết bị vật tư y tế cho những đơn vị khó khăn.

Tập đoàn tiếp tục quán triệt các đơn vị thành viên kiên trì thực hiện “mục tiêu kép”, trong đó phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe của NLĐ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu hiện nay. Tập đoàn tiếp tục rà soát và triển khai đến các đơn vị thành viên xem xét những nơi nào có đủ điều kiện để nhận sự hỗ trợ theo cơ chế của Chính phủ.

Công nhân Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru đảm bảo “3 tại chỗ”

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Trần Ngọc Thuận – Chủ tịch HĐQT VRG chia sẻ nỗ lực và biểu dương các đơn vị triển khai phòng, chống dịch nghiêm túc, đảm bảo an toàn, tổ chức tiêm vaccine cho NLĐ, thực hiện tốt “mục tiêu kép”. Đẩy mạnh tiêm vaccine, các đơn vị đã vào cuộc với nhiều biện pháp, có nhiều đơn vị có tỷ lệ tiêm rất cao, Campuchia đã tiêm mũi thứ 3.

Theo tiêu chí của Tập đoàn, đến 31/12 sẽ tiêm 100% NLĐ và gia thuộc. Đẩy mạnh khen thưởng các đơn vị thực hiện tốt tiêm vaccine, như khu vực Campuchia, Cao su Dầu Tiếng… Các đơn vị đã quan tâm, hỗ trợ hệ thống y tế, linh hoạt trong chỉ đạo và phương pháp, liên tục nắm bắt thông tin chỉ đạo của các cấp, tổ chức thực hiện tất cả giải pháp đảm bảo an toàn cho NLĐ.

“BCĐ tiếp tục theo dõi kiện toàn, để hiệu quả chỉ đạo phòng, chống dịch tốt nhất. BCĐ rà soát lại cụ thể ban chỉ đạo ở các đơn vị, yêu cầu kiện toàn và báo cáo bằng văn bản. Các đơn vị phải có biện pháp phòng, chống dịch từ đây đến cuối năm. Xác định dịch Covid-19 còn phải phòng, chống lâu dài, BCĐ các cấp tiếp tục phát huy tốt công tác phòng chống dịch, để hoàn thành cao nhất kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, làm việc trực tuyến, giảm bớt các thủ tục hành chính, thành lập các nhóm thông tin trên các phương tiện mạng xã hội. Tiếp tục nâng cao vai trò của hệ thống y tế ngành cao su, kết nối chặt chẽ với y tế địa phương để hỗ trợ tốt nhất cho các đơn vị” – Chủ tịch HĐQT VRG, yêu cầu.

Chốt kiểm dịch ở Cao su Phước Hòa Kampong Thom

“Xác định sống chung với Covid-19 lâu dài, BCĐ nghiên cứu và đề xuất cơ chế thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới. Quán triệt vài trò, trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo phòng ban trong việc thực hiện mục tiêu kép. Các cơ quan chuyên môn tiếp tục theo dõi, đề xuất khen thưởng các đơn vị thực hiện tốt “mục tiêu kép”, đặc biệt là các tập thể và cá nhân thục hiện tốt công tác phòng, chống dịch. Đơn vị nào đã tiêm vaccine 100% phải khen thưởng ngay để khuyến khích việc làm tốt, như Trung tâm Y tế Cao su, Bệnh viện Đa khoa Cao su Dầu Tiếng… Tiếp tục đẩy mạnh vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị trong giai đoạn này. Đặc biệt là Công đoàn CSVN với nguồn lực sẵn có và những cơ chế được Tổng LĐLĐ tháo gỡ. Tập trung giải quyết ngay cho các đơn vị khó khăn về nguồn lực, đời sống, thiết bị y tế, vaccine…” – ông Thuận, chỉ đạo.

TRẦN HUỲNH