Gỗ MDF VRG Kiên Giang phấn đấu thu nhập bình quân đạt trên 7,8 triệu đồng/người/tháng

CSVNO – Đó là mục tiêu đề ra tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên của công ty được tổ chức vào ngày 15/6 vừa qua.   

Ông Trương Minh Trung – Phó TGĐ VRG, Chủ tịch HĐQT công ty điều hành Đại hội

Hoạt động SXKD của công ty diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid -19 kéo dài, khí hậu khô hạn, tình hình xâm nhập mặn tại các tỉnh miền tây thường xuyên diễn ra trong năm… ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động của công ty.

Đến quý 3, tình hình thị trường tiêu thụ chuyển biến tích cực theo hướng cầu tăng nên công ty đã nỗ lực duy trì sản lượng sản xuất ở mức tối đa để bù đắp các tháng trước, đẩy mạnh bán hàng để giảm tồn kho, tăng doanh thu.

Cụ thể, sản lượng sản xuất năm 2020 đạt 100.769 m3 (104% KH) gỗ; sản lượng tiêu thụ đạt 102.861 m3 (106% KH); doanh thu đạt 633,725 tỷ đồng (103% KH); lợi nhuận sau thuế đạt hơn 14 tỷ đồng (75% KH); nộp ngân sách Nhà nước gần 31 tỷ đồng. Đảm bảo thu nhập bình của 305 lao động đạt trên 7,7 triệu đồng/người/tháng.

Để đạt được những chỉ tiêu, lợi nhuận, nhờ sự đoàn kết một lòng vượt  khó của tập thể NLĐ công ty, sự sáng suốt trong công tác quản lý, điều hành của HĐQT và Ban TGĐ công ty đã đề ra những biện pháp nhằm cải thiện trong sản xuất kinh doanh. Hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm, tiếp cận thị trường, bán hàng bằng những chính sách linh hoạt, thu hút khách hàng thông qua nhiều kênh quảng bá sản phẩm hiệu quả…

Năm 2021, công ty sẽ tiếp tục duy trì thành quả thu mua nguyên liệu, duy trì, đảm bảo đầu vào cho nhà máy vận hành sản xuất liên tục, đáp ứng yêu cầu về sản lượng và chất lượng, duy trì kênh phân phối sản phẩm đến khách hàng đều đặn với doanh số và doanh thu cao.

Tiếp tục phân phối, cân đối nguồn vốn,  kiểm soát chi phí sản xuất, giảm tiêu hao nguyên nhiên liệu …và những hoạt động phụ trợ khác nhằm đạt được những thành quả cao.

Đại biểu tham gia Đại hội tại điểm cầu Nhà máy MDF VRG tại Kiên Giang

Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại, công ty đã đề ra nghị quyết và đặt mục tiêu phát triển bền vững trong năm 2021. Tiếp tục củng cố và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ và NLĐ nhằm tăng doanh thu, tạo điều kiện nâng cao thu nhập cho NLĐ.

Hội nghị cũng đã thông qua các chỉ tiêu SXKD, cụ thể: Tổng sản lượng sản xuất đạt 98.000 m3; tổng sản lượng tiêu thụ 97.000 m3;   tổng doanh thu đạt 632,349 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước 34,643 tỷ đồng; tiền lương bình quân đạt từ 7,8 triệu đồng/người/tháng trở lên.

Trong đó công ty tiếp tục duy trì việc sản xuất đi đôi với tiết kiệm nhiên liệu, chủ động tìm kiếm, thu mua nguyên liệu dự trữ, chú trọng công tác khai thác đi đôi với trồng và chăm sóc diện tích rừng được giao. Các chế độ như BHXH, BHYT, chế độ ăn giữa ca, khám sức khỏe định kỳ, tăng lương khi có ca kíp… được đảm bảo. Trả lương, thưởng kịp thời, tạo động lực để NLĐ hăng say trong sản xuất và gắn bó lâu dài với công ty.

HĐQT công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025

Hội nghị cũng đã tiến hành bầu HĐQT và Ban kiểm soát công ty. Theo đó ông Trương Minh Trung – Phó TGĐ VRG tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT công ty, ông Nguyễn Anh Tuấn – TGĐ công ty và ông Đỗ Hữu Phước – Trưởng ban XDCB KCN VRG là thành viên HĐQT công ty. Bà Nguyễn Thị Huyền Trân trúng cử Trưởng Ban Kiểm soát, ông Nguyễn Hồng Minh và ông Nguyễn Minh Lý là thành viên Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021- 2025.

Quang cảnh Đại hội đồng Cổ đông thường niên được tổ chức trực tuyến vào ngày 15/6
VŨ PHONG