“Trong tương lai Tập đoàn chỉ tồn tại nhãn hiệu cao su thiên nhiên thương hiệu VRG”

CSVN – Theo ông Huỳnh Tấn Siêu – Trưởng Ban Công nghiệp VRG,  trong tương lai Tập đoàn chỉ tồn tại nhãn hiệu CSTN thương hiệu VRG, không còn tồn tại nhận diện nhãn hiệu riêng của thành viên. Vì vậy, cần có định hướng, chiến lược công tác quảng bá sản phẩm toàn Tập đoàn. Cao su Việt Nam  đã trao đổi với ông xoay quanh kết quả và định hướng phát triển sản phẩm CSTN thương hiệu VRG của Tập đoàn.

Ông Huỳnh Tấn Siêu – Trưởng Ban Công nghiệp VRG báo cáo tại Hội nghị “Đánh giá kết quả xây dựng, phát triển sản phẩm CSTN thương hiệu VRG giai đoạn 2018 – 2022 và Định hướng giai đoạn 2023 – 2025, tầm nhìn đến 2030”, được Tập đoàn tổ chức vào ngày 23/3. Ảnh: Đào Phong

– Thưa ông, ông nhận xét như thế nào về kết quả phát triển sản phẩm CSTN thương hiệu VRG giai đoạn 2018 – 2022?

Ông Huỳnh Tấn Siêu: Từ năm 2018, Tập đoàn bắt đầu giao kế hoạch xây dựng, phát triển sản phẩm CSTN thương hiệu VRG, nhằm đảm bảo cung cấp ra th