xuất khẩu cao su

Đẩy mạnh đa dạng phương thức bán hàng

CSVN – Thời gian qua, Ban Thị trường Kinh doanh VRG đã đẩy mạnh triển khai các giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm theo hướng chủ động, nhanh nhạy. Tập trung

8 tháng xuất khẩu 707.000 tấn cao su

CSVNO – Theo Tổng cục Thống kê, XK cao su thiên thiên tháng 8/2016 đạt 135.000 tấn, nâng tổng lượng XK 8 tháng lên 707.000 tấn. Tổng kim ngạch XK đạt hơn 1,1 tỉ USD,