xuất khẩu cao su

Xuất khẩu cao su 6 tháng vẫn tăng nhẹ

CSVNO – Theo ước tính của Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương, 6 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu cao su đạt khoảng 779.000 tấn, trị giá 1,35 tỷ USD, tăng 9,2% về lượng

Xuất khẩu cao su tháng 11 tăng nhẹ

CSVN – Theo ước tính của Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương, trong tháng 11/2021, xuất khẩu cao su của Việt Nam đạt khoảng 210.000 tấn, trị giá 354 triệu USD, tăng 2,6% về