“Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh để chăm lo tốt cho người lao động”

CSVN – Tại  Đại  hội Công đoàn Cao su Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028, ông Huỳnh Kim Nhựt  – Phó TGĐ  VRG, Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam đã trao đổi với Cao su Việt Nam về những giải pháp, mục tiêu đột phá để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Ông Nguyễn Đình Khang – Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam (bên trái) trao Quyết định công nhận chức danh Chủ tịch Công đoàn CSVN từ ngày 1/7 cho ông Huỳnh Kim Nhựt – Phó TGĐ VRG. Ảnh: Đào Phong

Xin ông chia sẻ về những giải pháp trọng tâm để hoàn thành nhiệm vụ của Công đoàn Cao su Việt Nam trong nhiệm kỳ 2023 – 2028?

Ông  Huỳnh  Kim  Nhựt:  Những  thành  tựu  của Công  đoàn  (CĐ)  CSVN  đạt  được  thời  gian  qua  là kết  quả  của  sự  lãnh  đạo  sâu  sát  của  Tổng  LĐLĐ VN, sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Tập đoàn, sự phối  hợp  chặt  chẽ,  hiệu  quả  giữa  CĐ  các  cấp  và chuyên môn, sự theo dõi, giúp đỡ của các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tập đoàn, lãnh đạo CĐ CSVN qua các thời kỳ cùng với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể NLĐ.

Xác định chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ là nhiệm vụ hàng đầu,  trong  thời  gian  tới,  CĐ  CSVN  sẽ  tiếp  tục  phát huy những kết quả đã đạt được để xây dựng đội ngũ CNVC LĐ và tổ chức CĐ ngày càng vững mạnh về mọi mặt, đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. CĐ bám  sát  kế  hoạch  hàng  năm  của  Tập  đoàn  để  xây dựng chương trình công tác phù hợp nhằm phát huy cao nhất vai trò của tổ chức CĐ. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở; nâng cao chất lượng hoạt động CĐ cơ sở. Tích cực xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định tại doanh nghiệp; nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ CĐ nhằm chủ động thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của tình hình mới. Hoạt động của CĐ luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện tốt chức năng tham gia quản lý đơn vị và đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ.

Bên cạnh đó, CĐ sẽ tập trung nâng cao chất lượng cuộc sống của đoàn viên, NLĐ. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động; đổi mới các phong trào thi đua yêu nước, phát huy vai trò của đoàn viên, NLĐ. Tham gia xây dựng giai cấp công nhân hiện đại lớn mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Xây dựng nguồn tài chính để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức CĐ. Đổi  mới  phương  thức  hoạt  động  CĐ  thích  ứng  với bối cảnh tình hình mới. Nhiệm kỳ 2023 – 2028 tiếp tục đa dạng hơn, phong phú hơn và hoạt động hiệu quả hơn nữa.

CĐ các cấp căn cứ nhu cầu, nguyện vọng chính đáng và việc đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, NLĐ để xác định nội dung và mục tiêu hoạt động; xây dựng niềm tin, tạo sự gắn kết giữa NLĐ với tổ chức CĐ để CĐ CSVN thực sự là tổ chức của NLĐ, do NLĐ và vì NLĐ.

– CĐ CSVN đặt mục tiêu đột phá trong nhiệm kỳ 2023 – 2028 cụ thể như thế nào, thưa ông?

Ông Huỳnh Kim Nhựt: Với phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển”, Đại hội đại biểu CĐ CSVN lần thứ IX (2023 – 2028) xác định khâu đột phá: Chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động CĐ, ưu tiên lĩnh vực quản lý đoàn viên và tài chính, tài sản CĐ. Xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ bảo đảm về  số  lượng,  chất  lượng,  có  trí  tuệ,  bản  lĩnh,  tâm huyết,  trách  nhiệm,  uy  tín,  có  năng  lực  đối  thoại, mang  lại  lợi  ích  cho  đoàn  viên,  NLĐ,  trọng  tâm  là tiền  lương,  tiền  thưởng,  điều  kiện  và  thời  giờ  làm việc. Phấn đấu tiền lương bình quân NLĐ tăng 30% so với đầu nhiệm kỳ, tiền lương bình quân tăng tối thiểu 5%/năm.

Ưu tiên 3 nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao đời sống vật  chất,  tinh  thần  của  NLĐ:  Thứ  nhất,  tăng  cường thực hiện các nhiệm vụ tạo việc làm bền vững, năng suất,  chất  lượng  cao  cho  NLĐ,  thông  qua  việc  đẩy mạnh SXKD, khai thác tiềm năng, nguồn lực của từng doanh nghiệp. CĐ đồng hành, chung tay tháo gỡ các khó khăn liên quan đến giá bán, giá thành của doanh nghiệp; cùng với đó là nâng cao trình độ, tay nghề, kỹ năng cho NLĐ đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của Tập đoàn.

Thứ hai, tập trung giải quyết vấn đề nhà ở cho NLĐ để công nhân “an cư lạc nghiệp”, thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa để đầu tư xây dựng và CĐ tiếp tục thực hiện chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên, chú trọng các đơn vị vùng xa, vùng khó khăn. Thứ ba, phối hợp tốt với chuyên môn cùng cấp và các nguồn lực xã hội tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hỗ trợ xây dựng các thiết chế văn hóa tại cơ sở, chương trình “Ánh sáng Công đoàn” đảm bảo đa số đoàn viên, NLĐ được thụ hưởng.

Để tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang qua 94 năm hình thành và phát triển của ngành CSVN, cán bộ, đoàn viên, NLĐ toàn ngành tiếp tục nêu cao tinh thần  năng  động,  sáng  tạo,  ý  chí  tự  lực,  tự  cường, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đoàn kết, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội CĐ CSVN lần thứ IX, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị  quyết  Đại  hội  XIII  Công  đoàn  Việt  Nam,  Nghị quyết Đại hội IX của Đảng bộ VRG.

– Trân trọng cảm ơn những chia sẻ của ông!

MINH TRÍ (thực hiện)