Tháng công nhân 2022

Thấu hiểu, chia sẻ và đồng hành

CSVN – Kết thúc 6 tháng đầu năm, hoạt động Công đoàn (CĐ) và phong trào CNVC – LĐ của các đơn vị rất sôi nổi, đặc biệt Tháng Công nhân (TCN) năm nay ghi

Năm 2022, Cao su Tân Biên tái canh 193 ha

CSVNO – Ngày 19/5, Công ty CP Cao su Tân Biên đã tổ chức lễ phát động ra quân trồng mới tái canh với tổng diện tích 193 ha; đồng thời kết hợp lễ phát

Dấu ấn 10 năm Tháng Công nhân

Ngày 24/2/2012, tại Thông báo số 77-TB/TW, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có kết luận lấy tháng 5 hàng năm là Tháng Công nhân (TCN). Từ đó đến nay, TCN đã trở thành

Dấu ấn 10 năm Tháng Công nhân

Ngày 24/2/2012, tại Thông báo số 77-TB/TW, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có kết luận lấy tháng 5 hàng năm là Tháng Công