Đ/c Nguyễn Gia Định giữ chức Bí thư Chi bộ Đầu tư Xây dựng Cao su

CSVNO – Ngày 20/5, Chi bộ Công ty CP Đầu tư Xây dựng Cao su đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đ/c Nguyễn Gia Định – Phó Phòng Kế hoạch Tổng hợp Công ty được bầu giữ chức vụ Bí thư chi bộ.
đ/c Trần Công Kha – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó TGĐ VRG tặng hoa chúc mừng Đ/c Nguyễn Gia Định - Bí thư Chi bộ khóa mới
Đ/c Trần Công Kha – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó TGĐ VRG tặng hoa chúc mừng đ/c Nguyễn Gia Định – Bí thư Chi bộ công ty khóa mới

Đại hội cũng đã bầu 2 đ/c đại biểu chính thức và 1 đ/c đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ VRG lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Là tổ chức Đảng hoạt động trong doanh nghiệp cổ phần có vốn Nhà nước không chi phối, nhiệm vụ chính trị của Chi bộ Đầu tư Xây dựng Cao su là lãnh đạo toàn thể đảng viên, các tổ chức chính trị xã hội và tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp, người lao động thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD do Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã định hướng, xây dựng kế hoạch SXKD hàng năm và các giải pháp, vận động đảng viên cùng toàn thể CB.CNV phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra. Công ty đã thực hiện nhiều biện pháp đổi mới công tác quản lý, tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Đ/c Nguyễn Gia Định - Bí thư Chi bộ khóa mới (thứ 4 từ phải sang) chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo VRG và đảng viên trong Chi bộ
Đ/c Nguyễn Gia Định – Bí thư Chi bộ công ty khóa mới (thứ 4 từ phải sang) chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo VRG và đảng viên trong Chi bộ

Liên tục 5 năm qua, các hoạt động chủ lực của công ty như thi công xây dựng công trình, khai thác chế biến gỗ cao su đều giảm và hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch thấp, lợi nhuận chưa cao. Ngoài ra các lĩnh vực SXKD khác như tư vấn, khảo sát lập dự án trồng cao su thị trường phát triển các dự án trồng mới không có, đầu tư tài chính vào các dự án có lợi thế của nghành cũng bị thu hẹp cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tăng trưởng phát triển công ty.

Trong 5 năm qua, mặc dù các chỉ tiêu kế hoạch SXKD do Đại hội đồng cổ động Công ty đề ra, lợi nhuận tăng thấp so với nhiệm kỳ trước và đạt mức khá so với mặt bằng chung, giá trị tài sản vẫn được bảo toàn, hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước, thu nhập, đời sống người lao động được ổn định. Đây là kết quả rất phấn khởi và rất đáng trân trọng từ sự phấn đấu của toàn thể CB.CNV Công ty trong đó có vai trò và sự đồng góp quan trọng của cán bộ đảng viên trong chi bộ và đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật chủ chốt của công ty. Cụ thể năm 2019, doanh thu công ty đạt 194 tỷ đồng; chi phí 191 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 6,2 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 4,5 tỷ; nộp ngân sách nhà nước 22,9 tỷ đồng; tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ 9,8%.

Quang cảnh đại hội
Quang cảnh đại hội

Nhiệm vụ chính trị của Chi bộ Công ty trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 là cùng HĐQT, ban điều hành và toàn thể CB.CNV phấn đấu vượt qua khó khăn, giữ vững duy trì hoạt động SXKD, nâng cao trình độ quản lý điều hành sản xuất, quản lý kỹ thuật, tiết giảm mọi chi phí không hợp lý nhằm nâng cao hiệụ quả sản xuất, đảm bảo thu nhập cho người lao động. Bổ sung đội ngũ cán bộ có trình độ và năng lực giúp công ty khai thác hết lợi thế, tiềm năng, phát triển bền vững.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đ/c Trần Công Kha – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó TGĐ VRG ghi nhận, biểu dương những kết quả Chi bộ Đầu tư Xây dựng Cao su đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020. “Để đạt được những kết quả trong thời gian qua là bản lĩnh vững vàng, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy và đội ngũ đảng viên, nhất là những đảng viên đang giữ nhiệm vụ chủ chốt trong hoạt động của công ty. Chi bộ đã phát huy được vai trò nhân tố tích cực, lấy mục tiêu nâng cao lợi nhuận đi đôi với cải thiện thu nhập cho người lao động để tạo sự đồng thuận, giữ đoàn kết trong đơn vị, hướng mọi nỗ lực cố gắng vào phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD”.

Quang cảnh đại hội
Quang cảnh đại hội

“Trong nhiệm kỳ tới, chi bộ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, sức chiến đấu, chất lượng, hiệu quả công tác, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, bảo đảm duy trì hoạt động của công ty ổn định, phát triển. Tăng cường hơn nữa công tác xây dựng Đảng để chi bộ ngày càng lớn mạnh cả về quy mô và chất lượng, làm cho chi bộ thực sự là hạt nhân lãnh đạo quyết định để công ty ngày càng ổn định, phát triển” – đ/c Kha nhấn mạnh.

THIÊN HƯƠNG