Cao su Điện Biên: Người lao động yên tâm công tác, gắn bó với doanh nghiệp

CSVNO – Đó là chia sẻ của lãnh đạo Công ty CPCS Điện Biên tại Hội nghị đại biểu người lao động năm 2022 và Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 được tổ chức vào ngày 24/2. Ông Hà Văn Khương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VRG dự hội nghị.

Các ông Nguyễn Văn Thạnh, Chủ tịch HĐQT; Nguyễn Công Tám, Phó Tổng Giám đốc phụ trách điều hành Công ty CPCS Điện Biên nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Công ty CPCS Điện Biên hiện có 843 lao động (701 lao động ký hợp đồng dài hạn, 142 lao động nhận khoán) làm việc tại 5 phòng chuyên môn, 3 nông trường và 15 đội sản xuất trực thuộc nông trường. Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước và kéo dài đã ảnh hưởng đến công tác vận chuyển, gia công, chế biến và tiêu thụ sản phẩm; giá thành tăng do chi phí vận chuyển tăng đã ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CPCS Điện Biên.

Song nhờ sự đoàn kết, nỗ lực của cán bộ, công nhân viên, người lao động; Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2021. Sản lượng khai thác đạt 3.610,55 tấn/3.470 tấn mủ quy khô, vượt kế hoạch đề ra (104,05%), về đích trước kế hoạch 23 ngày.

Tổng diện tích vườn cây cao su năm 2021 trên 3.700ha, trong đó diện tích khai thác gần 2.800ha với mật độ cây cạo bình quân 365 cây/ha, năng suất bình quân 1,3 tấn/ha. Tổng sản lượng mủ cao su trong năm hơn 3.600 tấn, doanh thu gần 126,2 tỷ đồng (đạt 105%). Chất lượng vườn cây kinh doanh tương đối ổn định. Công ty đã thực hiện thu mua hơn 65,4 tấn mủ (40,25 tấn mủ SVR; 25,2 tấn mủ nguyên liệu).

Bên cạnh công tác khai thác mủ, Công ty đã tổ chức chăm sóc vườn cây đúng quy trình, đảm bảo sinh trưởng đạt yêu cầu kỹ thuật. Xây dựng và thực hiện phương án phòng chống cháy và bảo vệ an toàn tài sản vườn cây. Công tác ký kết hợp đồng góp đất, thuê đất được đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Đến nay có 4.141 hộ gia đình, cá nhân có đất góp đã trồng cao su với 7.438 thửa đất và đã được cấp 7.206 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Dự kiến số tiền phân chia sản phẩm khai thác cho cá nhân, hộ gia đình tham gia góp đất trồng cao su năm 2021 là 10,4 tỷ đồng. 

Ông Nguyễn Công Tám, Phó Tổng giám đốc phụ trách điều hành Công ty CPCS Điện Biên điều hành Hội nghị Người lao động.

Trong năm Công ty tiếp tục củng cố, tinh giản bộ máy đảm bảo gọn nhẹ, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; đảm bảo tiền lương và thu nhập cho người lao động. Nhờ đó việc làm, thu nhập người lao động ổn định, lương bình quân đạt hơn 5,7 triệu đồng/người/tháng.

Người lao động được Công ty đóng nộp đầy đủ chế độ bảo hiểm với tổng số tiền hơn 8,5 tỷ đồng; được giải quyết kịp thời, đầy đủ chế độ ốm đau, thai sản; khám sức khỏe định kỳ; trang cấp phương tiện bảo hộ cá nhân; thực hiện chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật; tiêm vắc xin phòng Covid và đảm bảo an toàn trong quá trình công tác vừa thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch… nên yên tâm công tác, gắn bó với doanh nghiệp.

Người lao động tham gia Hội nghị đại biểu người lao động năm 2022 và tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Công ty CPCS Điện Biên đảm bảo quy định phòng chống dịch Covid-19.

Mục tiêu Công ty đặt ra trong năm 2022 đó là tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành vượt mục kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo kinh doanh có lãi bằng việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật để nâng cao chất lượng vườn cây và tổ chức khai thác hiệu quả diện tích vườn cây đến tuổi khai thác từ đó ổn định đời sống, việc làm và thu nhập cho người lao động; lương bình quân của người lao động hơn 5,8 triệu đồng/người/năm.

Để đảm bảo mục tiêu đề ra cùng với việc tổ chứ chăm sóc tốt vườn cây kiến thiết cơ bản, Công ty tập trung khai thác, kinh doanh mủ cao su; phấn đấu vượt sản lượng VRG giao 5% trở lên; giám sát chặt chẽ quy trình kỹ thuật đảm bảo năng suất, sản lượng vườn cây…

Với những thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh năm 2021, Công ty CPCS Điện Biên vinh dự nhận Cờ thi đua của Chính phủ; Cờ thi đua xuất sắc, dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2021 của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tặng Bằng khen cho 1 cá nhân; VRG tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 23 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh và công tác chuyên môn năm 2021; góp phần xây dựng VRG phát triển vững mạnh.

MINH THÙY