4 đơn vị Gia Lai hoàn thành vượt mức kế hoạch quý I

CSVNO – Khả năng hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2021 của các đơn vị rất khả quan. Đó là nhận định của lãnh đạo VRG tại buổi làm việc với 4 đơn vị trực thuộc trên địa bàn tỉnh Gia Lai gồm: Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh, Chư Prông, Chư Sê và Mang Yang ngày 20/4.

Quang cảnh buổi làm việc

 Theo đó, tính đến ngày 19/4, Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh đã khai thác được 1.267 tấn mủ cao su, đạt 17% kế hoạch năm; sản lượng tiêu thụ 1.232 tấn, đạt 15,8%; giá bán bình quân 40,7 triệu đồng/tấn; tổng doanh thu gần 70 tỷ đồng, đạt 26%; lợi nhuận 27,5 tỷ đồng, đạt 81,6% kế hoạch. Cùng thời gian này, Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang khai thác được 425 tấn, đạt 10,12% kế hoạch; tổng doanh thu 78,4 tỷ đồng, đạt 19,75 % kế hoạch; lợi nhuận trước thuế 1,6 tỷ đồng.

Đối với Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê, trong quý I đã khai thác được 332 tấn, đạt 15,13%; giá bán bình quân 40,05 tỷ đồng; tổng doanh thu 18,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế trên 2,6 tỷ đồng. Cũng trong quý I, Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông đã khai thác được 990 tấn, tương đương 14,15% so với kế hoạch; doanh thu từ cao su đạt 113,2 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế ước đạt 13,7 tỷ đồng.

 Tại buổi làm việc, lãnh đạo Tập đoàn đã đánh giá cao thành quả hoạt động SXKD của 4 đơn vị trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đặc biệt là sản lượng khai thác cũng như tiêu thụ với giá bán tốt. Cũng tại đây, lãnh đạo VRG đã đánh giá cao công tác chuẩn bị cho mùa cạo mới 2021 của 4 đơn vị . Theo đó, Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh và Chư Sê đã mở cạo từ ngày 1/4; Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang và Chư Prông đã mở cạo từ ngày 15/4.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐQT VRG Trần Ngọc Thuận đề nghị các đơn vị trên địa bàn tỉnh Gia Lai tiếp tục quản lý giá thành tốt để đem lại lợi nhuận cao nhất. Đồng thời đề nghị 4 đơn vị tiếp tục điều chỉnh thu nhập cho người lao động theo chiều hướng tăng. Song song đó, cần đẩy mạnh công tác trồng xen canh nhằm gia tăng thu nhập cho người lao động, tăng hiệu quả sử dụng đất cũng như tiết giảm suất đầu tư nông nghiệp.

                                                                                             NGUYỄN CƯỜNG