Vượt qua khó khăn, tiết giảm chi phí, đảm bảo có lợi nhuận

 CSVNO – Ngày 21/7, Đảng ủy VRG tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 5 (mở rộng) nhằm sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Đồng chí Trần Thanh Khê – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Đảng ủy Khối DNTW đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đảng bộ VRG
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đ/c Trần Thanh Khê – Uỷ viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DNTW trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đảng bộ VRG

Kịch bản điều hành nhạy bén, linh hoạt

Năm 2016, ngành cao su tiếp tục đương đầu với nhiều khó khăn, thử thách; giá cao su chưa có dấu hiệu phục hồi không chỉ phụ thuộc vào yếu tố cung cầu mà còn chịu tác động nhiều yếu tố khác như tỷ giá, thời tiết, chính sách kinh tế quốc gia, bất ổn chính trị khu vực…

Ngay từ đầu năm, Đảng bộ VRG đã đề ra các giải pháp lãnh đạo thực hiện các chủ trương và xây dựng các kịch bản điều hành sản xuất kinh doanh nhạy bén, linh hoạt, tìm các giải pháp thích ứng với thị trường cao su trong giai đoạn khó khăn; kiểm soát chặt chẽ giá thành, tiết giảm chi phí, giảm suất đầu tư, tăng cường trồng xen các loại cây phù hợp để duy trì lợi nhuận, hoàn thành SXKD, đảm bảo thu nhập cho người lao động. Bên cạnh đó, thực hiện các hoạt động, tổ chức chăm lo việc làm, đời sống vật chất và tinh thần cho NLĐ theo kết quả SXKD của Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

Tích cực tham gia thực hiện công tác an sinh xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội vùng sâu, vùng xa, nhất là trên địa bàn có đơn vị cao su đứng chân và các tỉnh mà Tập đoàn ký kết hợp tác toàn diện.

[stextbox id=”stb_style_259398″]6 tháng đầu năm 2016, tổng doanh thu 8.533 tỷ đồng (đạt 47,3% KH năm), lợi nhuận trước thuế 1.250 tỷ đồng (đạt 53,7% KH năm), nộp ngân sách Nhà nước 737 tỷ đồng (đạt 70,6% KH năm).[/stextbox]

Tập trung quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả đất đai, chăm sóc tốt vườn cây trồng mới; tăng cường công tác giám sát, quản lý tài chính, tuân thủ đúng chủ trương của Nhà nước, của Tập đoàn. Chủ động làm việc với các đối tác, khách hàng tiềm năng, tăng cường tiếp thị, quảng bá sản phẩm, ký kết hợp đồng dài hạn để đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm…

Về công tác tái cơ cấu doanh nghiệp, năm 2015, VRG hoàn thành CPH Công ty TNHH MTV Cao su Tân Biên và Bà Rịa. Theo đề án đã được Chính phủ phê duyệt vào ngày 8/9/2015, VRG tiến hành đồng thời CPH Công ty mẹ – Tập đoàn cùng 20 đơn vị thành viên và 4 đơn vị sự nghiệp. Trong năm 2016, Công ty mẹ – Tập đoàn đã tiếp tục thoái vốn tại 2 đơn vị với tổng giá trị thu hồi hơn 115 tỷ đồng trên giá trị sổ sách gần 57 tỷ đồng.

Công tác xây dựng Đảng thường xuyên được chú trọng, các cấp ủy Đảng tăng cường công tác truyên tuyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên người lao động; thông qua  Tạp chí Cao su VN, Trang tin Công đoàn Cao su VN, website Tập đoàn đã kịp thời tuyên truyền về tình hình SXKD, về chế độ, chính sách, tiền lương, thu nhập của NLĐ; quan tâm nắm bắt tình hình tư tưởng của Đảng viên, NLĐ, đề cao trách nhiệm cá nhân, chung sức chung lòng vượt qua khó khăn thách thức…

Tập trung cổ phần hóa, tái cơ cấu trong 6 tháng cuối năm

6 tháng cuối năm, Đảng ủy VRG tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện chủ trương tiết giảm chi phí, giảm suất đầu tư, tăng cường công tác giám sát, quản lý tài chính tuân thủ đúng chủ trương của Nhà nước và của Tập đoàn để duy trì lợi nhuận, đảm bảo thu nhập cho NLĐ.

Tiếp tục đánh giá thực trạng, hiệu quả trồng xen canh và đề xuất các giải pháp cụ thể theo chủ trương của Tập đoàn; tiếp tục làm việc với đối tác liên doanh, liên kết đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao và phát triển khu công nghiệp trên đất trồng cao su.

Tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện CPH theo kế hoạch, đề xuất với Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan về cơ chế chính sách phù hợp với đặc thù của Tập đoàn; trong đó tập trung xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện CPH Công ty mẹ-Tập đoàn; thực hiện thoái vốn tại các đơn vị ngoài lĩnh vực sản xuất chính đảm bảo có hiệu quả và đúng quy định.

Lãnh đạo các cơ sở Đảng tiếp tục thực hiện tốt công tác phát triển Đảng, xây dựng nguồn phát triển Đảng viên trong công nhân trực tiếp sản xuất, Đoàn viên thanh niên và Đoàn viên Công đoàn. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Hội nghị cũng được nghe Báo cáo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; Báo cáo kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho các cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đ/c Trần Thanh Khê – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DNTW đánh giá cao tiến độ thực hiện tái cơ cấu và CPH của VRG, biểu dương những nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức và kết quả mà Đảng bộ VRG đạt được trong 6 tháng qua.

Đ/c cũng đề nghị, trong thời gian tới, Đảng bộ VRG cần tiếp tục phát huy vai trò, tinh thần đoàn kết thống nhất trong cấp ủy; bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ SXKD và công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy các cấp cần quan tâm chăm lo, ổn định đời sống cho NLĐ; đẩy mạnh phong trào thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ SXKD 6 tháng cuối năm; hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 10 năm thành lập của Đảng bộ Khối DNTW (11/4/2007 – 11/4/2017).

Đ/c Trần Ngọc Thuận – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc VRG phát biểu tại Hội nghị
Đ/c Trần Ngọc Thuận – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc VRG phát biểu tại Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đ/c Trần Ngọc Thuận – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc VRG ghi nhận, biểu dương các đơn vị trong Đảng bộ VRG đã vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ SXKD, đảm bảo thu nhập tối thiểu cho người lao động.

Đ/c lưu ý, trong 6 tháng cuối năm, Đảng bộ cần tập trung công tác tái cơ cấu, thực hiện cổ phần hóa đúng lộ trình đã được Chính phủ phê duyệt; tiếp tục quản lý hiệu quả SĐT, giá thành sản phẩm; các đơn vị thành viên cần tập trung nhiệm vụ SXKD, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đặt ra, quyết tâm về đích đúng kế hoạch…

Đ/c Trần Thanh Khê – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DNTW (bìa phải) và đ/c Trần Ngọc Thuận – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy VRG tặng hoa cho các đ/c chỉ định bổ sung Ủy viên BCH Đảng bộ VRG nhiệm kỳ 2015-2020
Đ/c Trần Thanh Khê – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DNTW (bìa phải) và đ/c Trần Ngọc Thuận – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy VRG tặng hoa cho các đ/c  được chỉ định bổ sung Ủy viên BCH Đảng bộ VRG nhiệm kỳ 2015-2020

[stextbox id=”stb_style_259398″]Hội nghị cũng thông qua Quyết định của Đảng ủy Khối DNTW về việc chỉ định bổ sung Ủy viên BCH Đảng bộ VRG nhiệm kỳ 2015-2020 cho đ/c Phan Viết Phùng- Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Thi đua Tuyên truyền Văn thể VRG, đ/c Nguyễn Hoàng Thái – Phó Trưởng Ban Công nghiệp VRG, đ/c Nguyễn Thị Thúy Linh –Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy VRG.[/stextbox]

 Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Đảng ủy Khối DNTW đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đảng bộ VRG vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giai đoạn 2011 – 2015.

                                                                                                                                                                                                                    Nguyễn Lý