cao su Điện Biên

Điểm sáng cao su Điện Biên

CSVN – Sau 15 năm xây dựng và phát triển, Công ty CPCS Điện Biên hiện quản lý hơn 3.724 ha cao su, trải dài trên các huyện Điện Biên, Mường Chà, Tuần Giáo, Mường Ẳng

Điểm sáng cao su Điện Biên

CSVN – Sau 15 năm xây dựng và phát triển, Công ty CPCS Điện Biên hiện quản lý hơn 3.724 ha cao su, trải dài trên