Tháng Hai 25, 2022

Ai cũng có Tết

CSVN – Thực hiện chủ trương của lãnh đạo VRG và CĐ CSVN về việc không để bất cứ NLĐ nào không có Tết, các đơn vị thành viên đã có nhiều hoạt động thiết

Người ươm mầm cao su

CSVN – Công nhân chăm sóc cao su – nghề mà người lao động phải trực tiếp gắn bó với cây, không quản ngại gian khó, chỉ có lòng yêu nghề, tình yêu với cây

Ai cũng có Tết

CSVN – Thực hiện chủ trương của lãnh đạo VRG và CĐ CSVN về việc không để bất cứ NLĐ nào không có Tết, các

Người ươm mầm cao su

CSVN – Công nhân chăm sóc cao su – nghề mà người lao động phải trực tiếp gắn bó với cây, không quản ngại gian

Ai cũng có Tết

CSVN – Thực hiện chủ trương của lãnh đạo VRG và CĐ CSVN về việc không để bất cứ NLĐ

Người ươm mầm cao su

CSVN – Công nhân chăm sóc cao su – nghề mà người lao động phải trực tiếp gắn bó với