Cao su Krông Buk về trước kế hoạch sản lượng 32 ngày

CSVNO – Theo thông tin từ Công ty TNHH MTV Cao su Krông Buk, đến hết ngày 29/11 công ty đã khai thác được 1.150 tấn, đạt 100% kế hoạch giao, về đích sớm 32 ngày.

Nhờ điều kiện thời tiết tốt, người công nhân khai thác được nhiều mủ góp phần cùng đơn vị hoàn thành sản lượng sớm

Năm 2021, công ty có tổng diện tích khai thác 799,16 ha, ít hơn khoảng 299 ha so với năm 2020 với 3 đơn vị khai thác là Nông trường Ea Hồ – Phú Lộc, Tam Giang và Nông trường cà phê Dlieya. Nông trường Ea Hồ – Phú Lộc là đơn vị hoàn thành sản lượng sớm nhất với việc khai thác được 84,57 tấn so với 66,1 tấn giao, đạt 127,9% và về trước kế hoạch 66 ngày. Dự kiến đến hết 31/12, nông trường sẽ khai thác được 99 tấn, vượt khoảng 49,7% kế hoạch.

Không khí lao động tại các tổ sản xuất rất sôi nổi

Theo dự kiến, tính đến hết ngày 31/12 toàn công ty sẽ khai thác được 1.265 tấn so với kế hoạch giao 1.150 tấn, vượt khoảng 10%. Doanh thu ước đạt 112,4%, lợi nhuận trước thuế ước đạt 105% kế hoạch và lợi nhuận sau thuế ước đạt khoảng 3,1 tỷ đồng, nộp ngân sách đạt 138,6%.

VĂN VĨNH