Nông trường Minh Tân (Cao su Dầu Tiếng) tái canh 84,4 ha cao su

CSVNO – Trong tháng 7/2019, Nông trường Minh Tân đã tổ chức ra quân trồng mới, tái canh theo kế hoạch năm 2019.
Lãnh đạo NT Minh Tân và Phòng KTNN Cty tham gia chỉ đạo công tác trồng mới
Lãnh đạo NT Minh Tân và Phòng Kỹ thuật Nông nghiệp công ty  tham gia chỉ đạo công tác trồng mới

Nông trường đã tổ chức trồng mới tái canh trên diện tích 84,4 ha thuộc lô 50 và lô 35, giống được tuyển chọn trồng là giống R1 và R209, là những giống có tỷ lệ sinh trưởng tốt, cho năng suất cao. Trong thời gian diễn ra công tác trồng mới tái canh, thời tiết có nhiều thuận lợi, hứa hẹn đảm bảo tỷ lệ sinh trưởng của cây.

Công nhân tiến hành trồng mới tại lô 35
Công nhân tiến hành trồng mới tại lô 35

Được biết, nhiều năm qua, Nông trường Minh Tân là một trong những đơn vị có công tác trồng mới đạt tỷ lệ sinh trưởng tốt, hạn chế thấp nhất tỷ lệ trồng dặm và hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch trồng và chăm sóc cao su tốt của công ty. Năm 2019, với sự điều hành kịp thời của Ban giám đốc, sự nhiệt tình và chuyên nghiệp đảm bảo quy trình kỹ thuật của đội ngũ cán bộ công nhân, hứa hẹn một vụ mùa trồng mới, chăm sóc cao su đạt kết quả cao.

                                                                                                     VĂN THỌ