Chư Sê Kampong Thom: Nỗ lực vượt bật trong công tác trồng mới

CSVN- 5 năm sau khi thực hiện triển khai dự án trồng mới tại Campuchia, Công ty CP Cao su Chư Sê – Kampong Thom đã đạt được những kết quả vượt bậc với 16.268,68 ha. Công ty đã rút ra bài học kinh nghiệm là xây dựng quản lý phù hợp với tình hình thực tế.
Hướng dẫn công nhân chăm sóc vườn cây. Ảnh: N.K
Hướng dẫn công nhân chăm sóc vườn cây. Ảnh: N.K
Liên tục vượt kế hoạch hàng năm

Trong quá trình triển khai, mặc dù có nhiều thuận lợi nhưng dự án trồng mới cũng gặp không ít khó khăn. Dự án được triển khai ở nước ngoài, vùng đất hoàn toàn mới lạ chưa có người trồng cao su. Người dân bản địa có trình độ dân trí còn thấp, bất đồng ngôn ngữ, nhiều phong tục tập quán và lễ hội trong năm đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác triển khai dự án.

Tuy vậy, với sự quyết tâm, nỗ lực, đoàn kết của tập thể CB CNVC LĐ công ty, sau 5 năm triển khai dự án đã đạt được kết quả khả quan. Công ty đã được giao diện tích đất tô nhượng là 18.715 ha và trồng mới được 16.268,68 ha, hoàn thành vượt kế hoạch (KH) được giao hàng năm.

Năm 2010 công ty đã trồng 2.029 ha, vượt 1,4 % KH; năm 2011 trồng 3.501 ha, vượt 16,7 % KH; năm 2012 trồng 3.814 ha, vượt 9 % KH; năm 2013 trồng 4.539 ha, vượt 22,7 % KH; năm 2014 trồng 2.385 ha, vượt 19,2 % KH và kết thúc trồng mới.

Vườn cây được các Ban chuyên môn của VRG đánh giá là có độ đồng đều cao, sinh trưởng tốt, vanh thân vượt so với tiêu chuẩn quy định của ngành. Tỷ lệ vườn cây loại A đạt 93,7%, loại B đạt 6%, không có vườn cây loại D. Công tác quy hoạch dự án được triển khai ngay từ đầu. Hệ thống đường giao thông, đường lô, đường liên lô được xây dựng khá hoàn chỉnh. Toàn bộ các lô đều có đường giao thông đến tận nơi, phục vụ cho công tác sản xuất, vận chuyển và quản lý được thuận lợi.

Tăng cường đoàn kết, thi đua, sáng tạo

Bên cạnh những thuận lợi, kết quả đã đạt được, công ty cũng đã rút ra những bài học kinh nghiệm khi triển khai dự án trồng mới ở nước ngoài. Đó là, xây dựng mô hình tổ chức quản lý phù hợp với tình hình thực tế. Nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với người đứng đầu và tình đoàn kết, sáng tạo trong tập thể.

Công nhân trồng mới và chăm sóc vườn cây đều được tuyển làm việc theo thời vụ. Mỗi đội, nông trường tự chủ động tuyển lao động theo nhu cầu thực tế của đơn vị mình. Tuyển lao động thời vụ trong thời gian KTCB sẽ hạn chế được lãng phí do công việc phân bố không đều trong năm, áp lực chỗ ở và công tác quản lý.

Trên cơ sở định mức kinh tế kỹ thuật, suất đầu tư được phê duyệt, công ty giao quỹ cho các nông trường thực hiện. Công ty đóng vai trò kiểm tra, giám sát, phúc tra nghiệm thu hàng tháng. Từ đó các nông trường sẽ chủ động đưa ra kế hoạch thực hiện phù hợp với thực tế của đơn vị mình, đồng thời nâng cao tính chủ động, sáng tạo trong sản xuất.

Ngoài ra còn tăng cường mối đoàn kết nội bộ, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo của CB CNV trong công ty. Qua đó phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng. Hàng năm, trên cơ sở sở các tiêu chí ký kết thi đua trong cụm, sau đó triển khai lại cho các đơn vị cơ sở ký kết thực hiện.

Minh Tâm