Tháng Bảy 18, 2021

Đừng trì hoãn vaccine phòng dịch

CSVN – Vào thời điểm này, việc thực hiện nghiêm quy định 5K và vaccine phòng Covid – 19 của mỗi người dân chính là hành động đẹp, tạo hàng rào khống chế dịch, sống